KAW: Ruimte voor 500 tot 700 duizend extra woningen in de stad

Volgens een voorzichtige raming van KAW architecten is er in de komende tien jaar genoeg ruimte om 482.000 tot 708.000 extra woningen te realiseren in de bestaande stad.

‘Ruimte Zat in de Stad’ heet het rapport waarin KAW zijn onderzoek heeft gepubliceerd. In het rapport zijn big data gecombineerd met ‘ontwerpend onderzoek’.

Voor het onderzoek keek KAW bewust alleen naar de naoorlogse wijken die tussen 1950 en 1980 werden gebouwd. Volgens KAW biedt de ‘stadsaanpak’ enorme sociale en maatschappelijke koppelkansen en de mogelijkheid om tot een duurzame, rechtvaardige en toekomstgerichte inrichting van onze woonomgeving te komen, waar wonen weer een basisrecht is voor iedereen.

 

Industriegebieden

Naast de onderzochte wijken bieden ook stadswijken van voor en na deze periode, maar vooral ook oude industriegebieden, enorme inbreidingsmogelijkheden. Deze zijn vooralsnog bewust buiten beschouwing gelaten. KAW heeft voor dit deelonderzoek gekozen omdat de naoorlogse en geregeld ook problematische wijken echt aan vernieuwing toe zijn en omdat de kansen hier het grootst zijn.

 

Woningcorporaties

Hiermee wordt vooral woningcorporaties de kans geboden om volledig binnen haar eigen bezit aan sociale huurwoningen gemiddeld 25 procent meer woningen te realiseren. Deze extra capaciteit is nodig voor sociale huurwoningen, maar kan door de grote aantallen ook voor andere woonsegmenten worden aangewend.

 

Infrastructuur

Omdat de infrastructuur er al ligt en procedures overbodig zijn, zou het een en ander zowel sneller als betaalbaarder kunnen worden gerealiseerd dan bouwen in het groen.

 

Vier categorieën

Het KAW-onderzoek toont aan dat er bouwruimte is in vier categorieën, te weten: het splitsen, uitbouwen of optoppen van bestaande woningen; chirurgische ingrepen waarmee restruimte in de wijken beter wordt gebruikt; herstructurering met sloop en nieuwbouw; en het gebruik van wijkranden (die vaak ook restruimte in zich dragen en waar veel nieuwe ruimte ontstaat door terugtrekkend en schoner autoverkeer).

 

Bestaande woningen

KAW ziet in de categorie bestaande woningen mogelijkheden omdat het overgrote deel van die woningen (65 procent) gebouwd werd voor gezinnen met twee ouders en meerdere kinderen, terwijl die op dit moment nog maar 25 procent uitmaken van het totaal aantal huishoudens. Veel bestaande woningen zijn dus te groot en zouden relatief eenvoudig gesplitst kunnen worden. Alleen met deze aanpak zouden al meer dan 200.000 (huur)woningen (sociaal en vrije markt) kunnen worden gerealiseerd, zonder enige nieuwbouw.