Immo Zorgwoningfonds 4 met 103 zorgwoningen geplaatst

Het door fondsaanbieder Holland Immo Group gelanceerde Immo Zorgwoningfonds 4 is op 30 juni 2020 volgens planning geplaatst en opgericht.

De totale emissie bedraagt ruim € 18 miljoen verdeeld over 3610 participaties van € 5000. Het fondsvolume bedraagt ruim € 35,8 miljoen. Hiervan wordt € 17,8 miljoen hypothecair gefinancierd.

Immo Zorgwoningfonds vier belegt in een viertal woonzorglocaties, waarvan 63 woonzorgappartementen gelegen in Den Haag en Rotterdam, alsmede 40 zelfstandige (senioren) appartementen gelegen in twee zorglocaties in Lochem. De 63 woonzorgappartementen zijn langjarig (20 respectievelijk 11 jaar) verhuurd aan twee woonzorgaanbieders (Valluas Zorggroep en Domus Magnus). De 40 seniorenappartementen zijn individueel verhuurd aan de bewoners.

Het verwachte totaalrendement bedraagt 7,4% op jaarbasis. Het direct uitkeerbare rendement is geprognosticeerd op 5,5% per jaar.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor Immo Huurwoningfonds 3, waarvan de introductie in september 2020 wordt verwacht.

Holland Immo Group is aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen en heeft sinds 2001 in totaal 50 fondsen geïnitieerd met een totaal investeringsvolume van ruim € 1,4 miljard. Holland Immo Group belegt in Nederlands en Duits vastgoed, met name in Duitse winkels, Nederlandse woningen en parkeergarages. Na de verkoop in 2016 en in 2019 van een groot aantal fondsen aan institutionele beleggers is de beleggingsstrategie voor nieuwe fondsen verder gericht op woningen en binnenstedelijke parkeergarages in Nederland. Binnen het woningsegment meer specifiek op woningen voor starters en woon(zorg)concepten voor ouderen zonder en met zorgindicatie, senior living respectievelijk senior care. In het kader van senior care wordt samengewerkt met diverse woonzorgexploitanten.