IVBN-leden bereid om retailers met maatwerk tegemoet te komen vanwege corona

Op maatwerkbasis zullen IVBN-leden retailers tegemoetkomen, die de huur niet kunnen betalen vanwege zwaar omzetverlies als gevolg van de corona-crisis.

Dat heeft de IVBN bekendgemaakt. De nood onder retailers is groot: de horeca die gedwongen gesloten is en diverse grote en kleine winkelketens die er zelf voor kiezen te sluiten. Later in de crisis kan de overheid kiezen voor gedwongen sluiting van alle winkels. Veel retailers lijden door de corona-crisis dramatisch omzetverlies. Liquiditeit is op korte termijn bij deze retailers dan ook het grootste probleem. Veel van deze getroffen retailers die in een huurpand zitten, vragen om opschorting van huurbetaling.

IVBN-leden zullen een regeling treffen met de getroffen retailers om uitstel van huurbetaling overeen te komen. Uiteraard is dan boeterente niet aan de orde. Bij een betalingsregeling kan het zijn dat achteraf een deel van de huur zal moeten worden kwijt gescholden om de retailer weer perspectief te bieden. Bij dat maatwerk zullen partijen kunnen afspreken over te schakelen van kwartaal naar maandbetaling. Als een deel van de huur gerelateerd is aan de omzet, daalt automatisch de betalings-verplichting. Voorts zullen de IVBN-leden met winkelcentra soepel omgaan met - in overleg - het beperken van openingstijden.

Bij dat maatwerk zal ook naar de positie van de retailer zelf worden gekeken. Naast papa-mamabedrijven en het klein- en middenbedrijf, bestaat de retailsector immers ook uit internationale, zeer krachtige retailorganisaties. Er zijn ook segmenten, zoals bijvoorbeeld de supermarkten, die geen of maar beperkt omzetverlies hebben. Ook daarom is maatwerk nodig. Er zijn overigens ook IVBN-leden die voor meer generieke oplossingen voor huuruitstel kiezen om groepen retailers tegelijk snel duidelijkheid te kunnen bieden; andere leden zijn al concreet met retailers in gesprek over maatwerk.

Verhuurders kunnen slechts voor een deel van de liquiditeitsproblemen van retailers een bijdrage leveren. Qua bedrijfskosten van de retailer maken voorraad en personeelskosten het overgrote deel van de bedrijfskosten uit; huur veelal minder dan 10%.

De leden van IVBN zullen met hun retailers in gesprek blijven en IVBN blijft met retailorganisaties, banken en de overheid in gesprek over de corona-crisis.