HBB Groep en Brolan Vastgoed herontwikkelen jeugdinstelling in Driehuis

HBB Groep en Brolan Vastgoed hebben in juli de gebouwen van de voormalige jeugdinstelling Levvel5 aan de Duin- en Kruidbergerweg 1 te Driehuis gekocht om die te herontwikkelen.

De bestaande panden, aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zijn aangekocht met de ambitie om op deze locatie te herontwikkelen, onder andere huisvesting voor jongeren en ouderen.

De huidige locatie bestaat uit vier paviljoens en een hoofdgebouw met een activiteitencentrum. De ontwikkelcombinatie HBB Groep en Brolan Vastgoed gaat de locatie de komende periode herontwikkelen binnen een breed maatschappelijk kader.

Tijdelijke opvang COA

Tijdens de herontwikkeling zal de locatie de komende jaren verhuurd worden aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Jonge vluchtelingen worden door het COA naar verwachting vanaf eind 2022 in de leegstaande panden ondergebracht. De verschillende paviljoens van de voormalige jeugdzorginstelling krijgt hiermee haar maatschappelijke functie voor jongeren weer terug.