Gemeenten, corporaties en andere organisaties vragen miljardeninvesteringen in woningbouw

Gemeenten, woningcorporaties en een groot aantal andere organisaties vragen het kabinet om miljardeninvesteringen in woningbouw.

Volgens de zogeheten Woningbouwalliantie is het noodzakelijk om tot 2030 minstens 90.000 nieuwe huizen per jaar bij te bouwen om het huidige woningtekort in te lopen. De partijen benadrukken dat het niet alleen om méér huizen gaat, maar dat de nieuwe woningen en woonwijken ook een toonbeeld van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid moeten worden. Daarnaast willen de partijen dat minstens de helft van alle nieuwe woningen voor lage en middeninkomens beschikbaar zijn.  

Volgens de Woningbouwalliantie is nu anticyclisch investeren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk tegen te gaan. Het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken vragen echter forse voorinvesteringen van gemeenten en marktpartijen, terwijl die daar te weinig financiële buffers voor hebben. De partijen vragen daarom het Rijk mee te investeren in het kopen van gronden en in het ontwikkelen en bouwrijp maken daarvan.

Daarnaast vraagt de Woningbouwalliantie aan het Rijk de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro permanent te maken. Tenslotte pleiten de partijen ervoor om de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen te verminderen en dat geld te gebruiken voor de bouw van extra sociale huurwoningen.

 

img
Redacteur
Profiel