Boris van der Gijp (Achmea) over regeerakkoord: ‘Positief over agenda’, maar ziet ook ‘gemiste kans’

‘Ik ben positief over de gepresenteerde agenda voor de vastgoedmarkt in het Hoofdlijnenakkoord,’ zei Boris van der Gijp, directeur vastgoed van Achmea Real Estate donderdag in een eerste reactie.

‘Wonen is een topprioriteit van het nieuw te vormen kabinet: er komen meer locaties bij waarop 100.000 woningen per jaar gebouwd moeten gaan worden,’ aldus Van der Gijp op zijn LinkedIn. ‘er komt één miljard [per jaar] beschikbaar voor woningbouw, ruimtelijke procedures worden versneld en het aantal beroepsmogelijkheden wordt beperkt.’

Snel een Woontop

Van der Gijp vindt het ook goed ‘dat er zo snel mogelijk een Woontop georganiseerd wordt, waarbij het Rijk, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afspraken maken om woningbouw structureel te verhogen.’

Dit is natuurlijk nog maar een begin, ziet ook Van der Gijp: ‘Heel veel moet er natuurlijk nog uitgewerkt worden, “the devil is echt in the detail”. Maar wij juichen op voorhand de plannen toe om investeren in private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken.’

Visie ontbreekt

Toch ziet Van der Gijp ook lacunes en heeft hij best nog wel kritiek: ‘Waar nieuwbouw veel aandacht krijgt is er in het Hoofdlijnenakkoord wel opvallend weinig aandacht voor de verduurzaming van de bestaande voorraad. Voor de koopwoningen wordt aangekondigd dat een deel van het klimaatbudget ingezet kan worden voor de verduurzaming van koopwoningen. Maar voor huurwoningen, winkels en vooral ook zorgvastgoed, waar we met elkaar voor nog een grote kwaliteitsimpuls moeten zorgen, ontbreekt het nog aan een visie. Dat is een gemiste kans!’

Volgens Van der Gijp geldt hetzelfde voor de bouw van meer huurwoningen voor ouderen, ook om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. ‘Uiteindelijk profiteert daar iedereen van,’ zegt hij, ‘van starters tot gezinnen. Belangrijk om daar als nieuwe kabinet ook op in te zetten.’