Arcona Property Fund haalt in 2019 stabiele winst

Arcona Property Fund heeft in 2019 een operationele winst geboekt van € 2,28 mln; de winst is op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

De netto huurinkomsten stegen naar € 5,22 mln, een stijging van 8,3%. Het fonds is in omvang gegroeid naar € 104 mln door acquisities in Bulgarije en de Oekraïne. Meer dan 60% van de leningen is terugbetaald of verlengd. Arcona Property Fund stelt het besluit over een mogelijk slotdividend voor 2019 uit.

Ook geeft het fonds geen (winst-)verwachting af voor 2020 vanwege de onzekere marktomstandigheden. Voor dit jaar heeft de directie drie scenario’s uitgewerkt, waarbij uitgegaan wordt van een terugval in jaarlijkse huurinkomsten van 10% tot 23,5%. De conclusie van deze scenario’s is dat Arcona een terugval van 15% van de gebudgetteerde huuropbrengsten voor 2020 kan opvangen en dan nog steeds in staat is om aan haar geplande uitgaven te voldoen.

Arcona heeft vijf gebouwen in Košice in 2019 formeel in de verkoop gezet. Een partij die op alle vijf gebouwen heeft geboden zal (naar verwachting) de komende weken starten met een due diligence. Er wordt niet verwacht dat een mogelijke transactie voor het vierde kwartaal van 2020 wordt afgerond.

 

img
Redacteur
Profiel