Al bijna tweehonderdduizend miljoenenwoningen in Nederland

Het aantal miljoenenwoningen in Nederland is in 2023 voor het tiende jaar op rij toegenomen. De stijging kwam uit op ruim 1%.

Calcasa keek naar de ontwikkeling van het aantal miljoenenwoningen in de afgelopen 10 jaar. In deze periode is het aantal met een factor veertien toegenomen, van ruim 14.000 in 2013 naar 197.000 eind 2023. Waar in 2013 vrijwel alleen vrijstaande huizen miljoenenwoningen waren, zijn tegenwoordig steeds meer ‘doorsnee’ woningen meer dan een miljoen waard.

Aan het einde van 2023 telde Nederland 197.000 woningen met een waarde boven een miljoen, een toename van ruim 1% ten opzichte van 2022. Deze procentuele stijging van het aantal miljoenenwoningen is wel flink lager dan de stijging in de jaren ervoor. Calcasa zegt niet wat voor rol de inflatie hier nog heeft gespeeld.

In de periode van 2020 tot 2022 steeg het aantal miljoenenwoningen van 60.000 naar 195.000. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van bijna 50% per jaar. In de periode daarvoor (2013 tot 2019) was de gemiddelde stijging met circa 30% iets lager, maar nog altijd fors. Aan deze grote procentuele stijgingen is in 2023 dus een eind gekomen.

4%

Aan het eind van 2023 bestond ruim 4% van de Nederlandse koopwoningvoorraad uit miljoenenwoningen. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven met € 1,35 mln. De gemiddelde vierkante meterprijs van een miljoenenwoning is heel licht afgenomen van € 6600 naar € 6500. Dit geeft aan dat er dus per vierkante meter iets minder betaald hoeft te worden voor een miljoenenwoning ten opzichte van een jaar eerder.

Amsterdam blijft de gemeente met de meeste miljoenenwoningen in Nederland, 20.000 woningen met een waarde van een miljoen of hoger. Den Haag volgt met ongeveer de helft van het aantal miljoenenwoningen dat Amsterdam telt. Hierna volgen Rotterdam, Gooise Meren en Utrecht, die op hun beurt ieder ongeveer de helft van het aantal van Den Haag hebben.

Bloemendaal is nog altijd de koploper wat betreft het percentage miljoenenwoningen. Ongeveer de helft van de woningen in deze gemeente heeft een waarde boven het miljoen. Laren (45%), Blaricum (41%), Wassenaar (40%) en Heemstede (36%) volgen op gepaste afstand. Van de vier grote steden krijg je in Rotterdam voor een miljoenenwoning de meeste vierkante meters per miljoen euro. Voor elke miljoen euro krijg je hier ongeveer 177 m². In Den Haag en Utrecht is dit respectievelijk 165 m² en 163 m². In Amsterdam krijg je met 125 m² een stuk minder woonoppervlakte voor een miljoen.

Statenkwartier

De buurt met de meeste miljoenenwoningen is net als vorig jaar het Statenkwartier in Den Haag. Ondanks een lichte daling staan hier nog altijd ruim 1300 miljoenenwoningen. De Heemsteedse Dreef in Heemstede heeft ruim 1250 miljoenenwoningen, waarna, Blaricum-Dorp in Blaricum, de Vogelwijk in Den Haag en Kralingen Oost in Rotterdam volgen met ongeveer 1000 miljoenenwoningen.

De Konijnenlaan in Wassenaar is dit jaar opnieuw de duurste straat van Nederland. Een woning in deze straat is gemiddeld € 3,1 mln waard. De Oranje Nassaulaan is de duurste straat in de regio van Amsterdam. Een woning kost hier gemiddeld € 2,6 mln. De Vijverlaan is met een gemid­delde woningwaarde van € 2 mln de duurste straat in Rotterdam. De Keizersgracht in Amsterdam heeft met bijna 600 woningen het grootste aan­tal miljoenenwoningen in een straat. Overigens wordt de top 5 volledig opge­vuld door Amsterdamse straten. Naast de Keizersgracht zijn dit namelijk de Prinsengracht (bijna 500), Valeriusstraat (ruim 350), Herengracht (ruim 300) en de Johannes Verhulststraat (ruim 250).

Wassenaar

Het aantal miljoenenwoningen is in de afgelopen 10 jaar van enkele duizenden naar bijna tweehonderdduizend gestegen. De samenstelling van de voorraad is door de jaren heen flink veranderd. In 2013 stond Wassenaar met 1650 miljoe­nenwoningen nog op de tweede plaats. Ondanks dat het aantal in Wassenaar in 2023 bijna verdubbeld is, staat het tegenwoordig op de achtste plaats. Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Amstelveen en Heemstede zijn Wassenaar voorbijgegaan. Amsterdam heeft in absolute zin de grootste stijging ondergaan. In de hoofdstad staat op dit moment, met 20.000 miljoenenwoningen, ongeveer 10% van het totaal in Nederland. Ter vergelijking: in 2013 stonden nog slechts 4000 miljoenenwoningen in de hoofdstad.