Aedifica ontwikkelt zorgvastgoed in Lelystad en Zwolle

Aedifica ontwikkelt een woon–zorgcomplex voor 45 bewoners in Lelystad en leverde ook een zorgresidentie op in Zwolle voor 24 ouderen. Stefaan Gielens, ceo van Aedifica: ‘Andere investeringen zullen nog volgen.’

Aedifica investeert € 11,5 mln (€ 3 mln voor de grondpositie en € 8,5 mln voor de bouw) in de ontwikkeling van een woon–zorgcomplex voor 32 bewoners met hoge zorgbehoeften en 13 bewoners die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag. Het Gouden Hart Lelystad aan de Cannenburch 156 wordt gebouwd in een woonwijk van Lelystad. De bouw zal in juli 2020 starten en het complex zal in de loop van het vierde kwartaal van 2021 worden opgeleverd. Het gebouw krijgt zonnepanelen en een installatie voor warmte–koudeopslag (WKO).

Het Gouden Hart zal worden uitgebaat door Senior Living, een privéspeler in de Nederlandse seniorenzorgsector, die deel uitmaakt van de Korian-groep. Senior Living exploiteert nu 14 Aedifica-sites en huurt het complex in Lelystad op basis van een nieuwe, niet-opzegbare triple net huurovereenkomst met een looptijd van 20 jaar. Het nettohuurrendement zal na oplevering 5,5% bedragen.

Zwolle
Op 30 juni 2020 vond de oplevering plaats van zorgresidentie Villa Berkum aan de Kranenburgweg 8  in Berkum, een woonwijk bij het centrum van Zwolle. Deze woon–zorglocatie biedt plaats aan 24 bewoners met hoge zorgbehoeften. Het gebouw wordt eveneens geëxploiteerd door Senior Living.

De totale investering van Aedifica bedraagt € 5,5 mln (€ 1 mln voor de grondpositie en € 4,5 mln voor de bouw). Het complex wordt verhuurd op basis van een nieuwe, niet-opzegbare triple net huurovereenkomst met een looptijd van 25 jaar. Het nettohuurrendement bedraagt 6%.