Dynamiek van stedelijke milieus

In het huidige verstedelijkingsdebat gaat het vaak over het woningtekort en het bouwen ín de stad of buiten de stad

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 2, 23 februari 2024

Maar de verstedelijkingsopgave is meer dan dat: het gaat om het inrichten van stedelijke milieus waar mensen kunnen wonen, werken, zorgen, recreëren en zich verplaatsen. In het rapport Dynamiek van stedelijke milieus kijken Jan Ritsema van Eck Hans van Amsterdam hoe de zogenoemde centrummilieus, woonmilieus en werkmilieus zijn veranderd tussen 2010 en 2018.

Uit het onderzoek blijkt dat het stedelijk gebied toenam met 163 km²; dat is een minder sterke groei dan in de periodes daarvoor. De centrummilieus in steden en dorpen namen het meest in oppervlakte toe, maar ook woon- en werkmilieus zijn gegroeid. Gemiddeld genomen nam de dichtheid in alle stedelijke milieus toe in de onderzochte periode. Het aandeel woningen in centrum- en werkmilieus is toegenomen, maar het aandeel banen in centrum- en woonmilieus is afgenomen: banen zijn dus meer te vinden in typische werkmilieus. Bij winkels treedt suburbanisatie op: het aandeel winkels in de meest stedelijke centrum- en woonmilieus neemt af ten gunste van alle andere milieus.

 

Het rapport van Jan Ritsema van Eck Hans van Amsterdam is te vinden op www.pbl.nl/publicaties