Greystar koopt twee panden in Amstel III van curatoren Certitudo

De curatoren van het failliete Certitudo hebben twee panden aan de Hettenheuvelweg in Amsterdam verkocht aan Greystar. De panden zijn onderdeel van het ontwikkelgebied Amstel III. Al eerder vestigde de gemeente een voorkeursrecht op vijf andere panden uit de Amstel III-portefeuille van Certitudo.

De verkoop blijkt uit het tweede faillissementsverslag, dat onlangs is gedeponeerd. Het faillissement van de totale Certitudo Capital Group omvat inmiddels 82 groepsmaatschappijen. De curatoren stelden al eerder vast dat er sprake is van een grote onderlinge verwevenheid en ‘omvangrijke intra-companyverhoudingen’. Vlak voor het faillissement had de groep nog 13 medewerkers in dienst en een even groot aantal externe krachten. In 2021 had het concern nog 95 werknemers.

De verkochte panden staan aan de Hettenheuvelweg 12-14 en de Hettenheuvelweg 16 en waren in eigendom van respectievelijk Certitudo Amsterdam City I en Certitudo Property XVIII, twee van de tientallen maatschappijen binnen het concern. De koopsom voor de erfpachtrechten is € 11,4 mln. Dat lijkt een koopje, want met dat bedrag kon de op de panden rustende hypotheek niet worden afgelost; er resteert na de verkoop nog altijd een vordering van de hypotheekhouder, zo schrijven de curatoren.

In de panden aan de Hettenheuvelweg stond het project &Amsterdam gepland, dat 561 huurwoningen en 1.000 m2 voorzieningen moest gaan bevatten. De start van de bouw was voor eind 2023 voorzien.

Nog eens 2 miljoen voor rechten, goodwill en leges

Greystar, dat de panden onderbrengt in de BV GS Amsterdam Bidco, heeft ook een boedelbijdrage van € 200.000 (exclusief btw) betaald. In combinatie met de erfpachtrechten heeft de koper bovendien de projectdocumentatie en bijbehorende rechten van deze ontwikkelposities overgenomen voor € 400.000. Die documentatie hoorde weer bij de boedel van de ontwikkelvennootschap Certitudo Project Development III, waarvoor de curatoren ook nog een goodwillvergoeding van € 700.000 hebben bedongen in verband met al afgegeven vergunningen.

De gemeente Amsterdam ontving van Greystar daarnaast nog € 700.000 voor verschuldigde leges. Dat bedrag was niet genoeg om de openstaande vordering te dekken, maar van het restant heeft de gemeente afstand gedaan.

De curatoren geven aan dat er geen ruimte was om een uitgebreid verkoopproces te doorlopen. “Na zorgvuldig onderzoek, inclusief een taxatie, hebben de curatoren geconcludeerd dat een gecontroleerd verkooptraject per definitie niet tot een betere of vergelijkbare opbrengst zou kunnen leiden. Het uiteindelijke bod is na uitvoerige onderhandelingen tot stand gekomen en leidde evident tot de best mogelijke opbrengst.” 

Greystar specialiseert zich in het transformeren van kantoorgebieden naar huurwoningen; vorig jaar werd bijvoorbeeld een te bouwen complex van 614 woningen in Brainpark Rotterdam gekocht.

Savills trok zich terug als financier

De meeste vastgoedobjecten van Certitudo in Amstel III waren gefinancierd door Savills, maar die is in september opgevolgd door “een vastgoedonderneming”, zo schrijven de curatoren in hun tweede verslag. Met die nieuwe financier zijn afspraken gemaakt over de onderhandse verkoop van de Hettenheuvelweg-panden. “Daarnaast zijn de curatoren in een vergevorderd overleg over de inrichting van een gecontroleerd onderhands verkooptraject voor de overige posities waarop een hypotheekrecht rust ten behoeve van deze financier.” Het gaat om de Paasheuvelweg 6-8, 14 en 39-50. Er is nog een andere partij die een hypotheek heeft verstrekt voor het Amstel III-project; daarmee wordt nog overlegd over de voorwaarden waaronder de curatoren willen meewerken aan een onderhands verkooptraject.