Koen Westhoff wordt directeur bij de Alliantie

Koen Westhoff start 15 augustus als directeur bij woningcorporatie de Alliantie. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en daarmee ook portefeuillehouder voor de VvE-diensten.

Westhoff (55) heeft veel ervaring in gebieds- en vastgoedontwikkeling. Hij werkte in eerdere functies met verschillende private en publieke partijen en is gericht op samenwerking.