Zaanstad stelt bestemmingsplan Peperstraat vast

Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft het bestemmingsplan voor de Peperstraat vastgesteld en ter behandeling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het bestemmingsplan biedt ruimte aan maximaal 571 woningen, 4.100 m² commerciële ruimten en 334 parkeerplaatsen. Zowel voor de woningen als de buitenruimte wordt de straat verduurzaamd en vergroend. Zo komt er plek voor een groot plantsoen in het midden van de straat.

Vanaf 2019 is er gewerkt aan de plannen voor het vernieuwen van de Peperstraat. Van de maximaal 571 woningen, valt 30% onder de sociale huur, wordt 20% middelhuur of koop en 50% vrije huursector of verkoop. Eén woningblok bestaat uit 36 zorgwoningen en maakt deel uit van het totaal aantal sociale huurwoningen. Deze krijgen een plek bij de T-splitsing met de H. Gerhardstraat. Op het bestaande parkeerterrein ter hoogte van de Bloemgracht komen 19 eengezinswoningen en 10 appartementen. Dit type woning en bijbehorende bebouwing is specifiek gekozen op deze plek om schaduwwerking voor de bestaande woningen aan de Bloemgracht te beperken.  Aan de zuidzijde van de bestaande Peperstraat worden woonblokken voor de sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen gerealiseerd  Op de plek van de Beatrixflat  komen 140 appartementen, met een divers aanbod in oppervlakte en type.

Commerciële ruimten

In het plan is ook 4.100 m² ruimte voor commerciële doeleinden, daarvan mag maximaal

1.000 m² voor horeca gebruikt worden. Vooral in de directe omgeving van de Beatrixbrug is plaats voor de combinatie wonen, werken/winkelen en horeca. Vanaf de Oostzijde richting de H. Gerhardstraat gaat het hoofdzakelijk om woningbouw en de ondergrondse parkeergarage.

Vergroenen

De Peperstraat wordt nu gedomineerd door autoverkeer. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de weg teruggebracht naar een eenbaansweg, in beide richtingen. Tussen de wegen komt een plantsoen. In het plantsoen en langs de woningen worden bomen geplant, waardoor de Peperstraat een veel prettiger klimaat krijgt in de zomer. Dat wordt vooral gecreëerd door de toename van de ‘kroonbedekking’. Dat zorgt voor meer schaduw en dus voor verkoeling, maar ook voor meer ruimte voor dieren. In het plantsoen krijgt de flora een afwisselende opbouw in meerdere lagen (planten – heesters – kleine bomen – grote bomen). Deze opbouw en het toepassen van verschillende soorten beplanting stimuleert de biodiversiteit. Het plantsoen komt op het dak van de nieuwe ondergrondse parkeergarage. Bezoekers aan het centrum kunnen daar hun auto parkeren en vervolgens wandelend naar het centrum.

Proces

Het bestemmingsplan is donderdag naar de gemeenteraad gestuurd. Naar verwachting zal de raad voor het zomerreces een besluit nemen over het bestemmingsplan. Als de raad  een besluit heeft genomen, dan ligt het plan daarna weer voor 6 weken ter inzage. Belanghebbenden hebben dan nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het plan bij de Raad van State.