Woonstad mag ‘monumentale’ flats in Rotterdam-Overschie slopen

De Raad van State heeft het oordeel van een lagere rechtbank bevestigd dat een reeks leegstaande portiekflats in Rotterdam-Overschie geen monumentstatus wordt toegekend.

Het gaat om vier bouwvallige portiekflats uit 1948 aan de Oost-Sidelinge 17-87 die zichtbaar zijn vanaf de A13 tussen Delft en Rotterdam met in totaal 144 woningen. Eigenaar woningcorporatie Woonstad Rotterdam wilde deze slopen om er nieuwe woningen te plaatsen in het kader van herontwikkeling van de buurt. Het Cuypersgenootschap beschouwt deze flats als monumenten van de wederopbouw en tekende in 2019 protest aan.

Hoger beroep

Een jarenlange gang langs de gemeentelijke bestuursinstanties en de rechtbank leidde tot een hoger beroep bij de Raad van State. Die bestreed de monumentstatus niet, maar oordeelde negatief. ‘De rechtbank heeft overwogen dat partijen het erover eens zijn dat de panden een monumentale waarde vertegenwoordigen,’ aldus de uitspraak, maar de kosten om de flats te redden en er weer bewoonbare behuizing van te maken zijn onevenredig hoog. Er wordt een bedrag genoemd van € 6 mln aan meerkosten in geval van een renovatie.

Extra maatregelen

Daar komt nog bij dat de locatie aan de drukke A13 toekomstige maatregelen zou vereisen om huisvesting op die plek mogelijk te maken. Eigenaar Woonstad kan met de plannen die er liggen betere en economisch efficiënte huisvesting realiseren en wil daar nog dit jaar mee beginnen. Als handreiking aan de erfgoedliefhebbers worden de oude gevels van de flats deels verwerkt in de nieuwe gebouwen. Er komen 152 sociale huurwoningen.

'Geen steek verder'

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad, Miriam Hoekstra-van der Deen, is blij met de uitspraak, maar haar commentaar heeft een bittere ondertoon: 'En zo kan dat dus gaan. Dat je 4 jaar moet wachten. Honderden woningen leeg moet laten staan. Geen steek verder komt.' Zij is duidelijk niet te spreken over de vertraging: 'Hopelijk inspireert deze ervaring beleidsmakers en -bepalers om kritisch naar procedures en eisen te kijken.'  

De jarenlange procedures waarin steeds meer bewoners intussen besloten te verhuizen hebben gezorgd voor leegstand, graffiti en verpaupering. Het speelt niet expliciet een rol in de uitspraak, maar buurtbewoners zijn de flats al jaren een doorn in het oog.