Woningbouwpartners: haal stroperigheid uit planvorming

De planvorming bij woningbouw vergt nu te veel tijd. Om de woningcrisis te lijf te kunnen gaan, moet de wetgeving worden aangepast en moeten samenwerkende partijen veel slagvaardiger worden.

Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe het ultieme doel, jaarlijks minstens 100.000 woningen bouwen, versneld bereikt kan worden. Deze Uitvoeringsagenda Wonen is ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NVM, VNG, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, WoningBouwersNL en de Woonbond.

Niet wachten

Tijdens de landelijke Woontop op donderdag 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief te steunen en de woningnood met meer urgentie aan te pakken.  

“Veel vertraging ontstaat bij de planvorming”, zegt Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. “We moeten de krachten van marktpartijen, corporaties en overheden bundelen. Niet meer op elkaar wachten, maar gelijktijdig aan de slag en in gemeenten de inwoners vroegtijdig bij de plannen betrekken.”

Om vertraging van woningbouwplannen door bezwaarprocedures terug te dringen, pleiten de partijen voor aanpassing van wetgeving, het versterken van de capaciteit van de Raad van State en het zwaarder laten wegen van het belang van woningzoekenden.

Praktische en financiële rijkssteun

De woningbouwpartners willen aansluiten bij de maatschappelijke vraag om een derde van de 100.000 woningen in de sociale sector te realiseren en een derde voor de middeninkomens. Dat kan volgens hen alleen als het Rijk jaarlijks een financiële bijdrage levert van € 3 tot € 5 mrd.

Tobias Verhoeven, bestuurslid bij NEPROM en directeur ontwikkelaar Synchroon: “Die gelden zijn ook nodig om infrastructuur naar de nieuwe woongebieden aan te leggen, voor investeringen in de natuur en klimaatadaptieve maatregelen in en nabij de nieuwe woongebieden. We doen daarom een klemmend beroep op het Rijk om de noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen, want zonder praktische en financiële ondersteuning op korte, middellange en lange termijn is het niet mogelijk om de benodigde aantallen woningen in de gewenste kwaliteit te realiseren.” 

Sneller en goedkoper

De partijen hebben afgesproken om industriële woningbouw te bevorderen en eisen ten aanzien van nieuwbouw te uniformeren, omdat naar hun inzicht alleen daarmee sneller, goedkoper en duurzamer gebouwd kan worden. Ze beklemtonen dat juist daardoor gevarieerde en prettige woongebieden gerealiseerd kunnen worden.

‘Industriële woningbouw kan een vliegwiel zijn. Zeker als overheden hun eisen aan nieuwe en betaalbare woningen op landelijk niveau standaardiseren. Zodoende kan innovatie en technologische vernieuwing in de sector aangejaagd worden, zodat de woningbouw versneld aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoet’, aldus de woningbouwpartners.

Voortgang bewaken

De twaalf partners hebben met het Rijk afgesproken een monitoringssysteem te ontwikkelen dat inzicht geeft in wat waar gebouwd moet worden en waarin de voortgang van elk woningbouwplan in Nederland nauwkeurig bewaakt wordt.

Wethouder Hein de Haan namens VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit: “Provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gaan hun gegevens bundelen. Met behulp van dit systeem worden vertragingen eerder zichtbaar en kunnen belemmeringen sneller achterhaald en opgelost worden.”