Waarom een C-label niet betekent dat een kantoor duurzaam is

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen verplicht minimaal het energielabel C hebben. Dat lijkt nog een hele opgave te worden voor veel bedrijven maar in de praktijk kom je met zonnepanelen of stroom van de buren al een heel eind.

Clappform en PropertyNL deden eerder dit jaar bij 100 gemeenten onderzoek naar de aanwezigheid van energielabels op adressen die officieel te boek staan als kantorenlocatie. De uitkomsten grosso modo: een kwart van de kantoorlocaties beschikt over minimaal een C-label en een kleine 8% heeft label D of lager. Voor ongeveer twee derde is dit nog niet duidelijk, al geldt voor de helft daarvan dat op basis van onder meer de leeftijd van het pand een aanvraag alleen al voldoende is om alsnog voor het ‘examen’ te slagen.

Voor het resterende deel van de panden is er nog veel werk aan de winkel om ze alsnog voor volgend jaar aan de label C-plicht te laten voldoen. Slagen ze daar niet in dan mag het object niet meer als kantoor gebruikt worden.

Zo’n 38 kantorenlocaties (0,03% van de 136.771 onderzochte locaties) blijken al over het label A+++++ te beschikken, de hoogste score. Bij deze panden gaat het in de praktijk vaak niet (meer) om een echt kantoorpand. Neem Dynamostraat 11 in Amsterdam, ooit het onderkomen van douane-ambtenaren, maar sinds eind 2020 het onderkomen van groothandel en dienstverlener Exclusiva.

Vooroplopen in duurzaamheid

Bij de bouw, die startte in 2017, koos eigenaar Simon van Dijk bewust voor een zo duurzaam mogelijk pand. Zoon Dick van Dijk, directeur sinds 2017: ‘We zijn een groothandelaar die daarnaast ook services verleent. Het gebouw is een substantieel onderdeel van de duurzame koers van ons bedrijf, naast de producten die we verkopen en het transport dat we gebruiken. We willen zoveel mogelijk voorop lopen.’

De grootste winst werd volgens hem bereikt door de werkplekken van de kantoormedewerkers te situeren aan de voorzijde, de schaduwzijde. Door een goede isolatie aan te brengen werd een “energetische schil” gecreëerd, waardoor je niet extra hoeft te koelen. De warmte die er is blijft binnen. Om die reden werd er in het hele pand alleen maar drielaags glas toegepast.

Lees ook: Duurzame kantoren, zo doet Amsterdam dat

2.600 zonnepanelen

Een grote bijdrage aan wat uiteindelijk een A+++++-energielabel opleverde, komt van de 2.600 zonnepanelen – senior heeft het liever over lichtsensitieve panelen – op het dak van het bedrijvencomplex. Door deze panelen is Exclusiva van een energieverbruiker feitelijk een energieleverancier geworden.

Het zorgt ervoor dat ook andere bedrijven in de nabije omgeving willen meesurfen op de duurzaamheidswinst die Exclusiva met zijn nieuwe onderkomen heeft geboekt. Simon van Dijk: ‘We worden regelmatig gebeld door energiemakelaars die energierechten van ons willen kopen. Als ik wil, kan ik zo anderhalve ton verdienen door een deel van deze rechten te verkopen. Het is een papieren exercitie, maar toch doe ik het niet, omdat wij dan de ‘rechten’ kwijt zijn die ons nu een goed energielabel geven.'

Stoken voor de vogels

Een supergoed label voor een kantoor op basis van ‘zonnepanelen bij de buren’ kan natuurlijk betekenen dat bedrijven nog steeds voor de vogels stoken, doordat hun pand bijvoorbeeld slecht geïsoleerd is.

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wijst erop dat er lijsten zijn voor 19 verschillende sectoren die bedrijven met verschillende verbeterpunten op gebouwniveau moeten hanteren als hun energieverbruik toch boven een bepaalde waarde uitkomt. De inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILenT) controleert daarop. ‘Dat voorkomt dat een pand dat niet echt energiezuinig is, toch een goed label krijgt.’

Verbruikt een bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, dan is het op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bedrijven hebben ook de verplichting daarover te rapporteren (informatieplicht).

 Lees meer over ons labelonderzoek en hoe Exclusiva de verduurzaming van haar pand handen en voeten gaf in PropertyNL Magazine 4. Deze uitgave verschijnt op 22 april.