Label C: werk aan de winkel voor gemeenten en eigenaren

Het land is rijk aan kantoorlocaties op zogenaamde hotspots en meer perifere plekken. Maar waar moet je nu eigenlijk zitten als je ook nog eens rekening houdt met duurzaamheid?

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 2, 25 februari 2022

‘Duurzaam vastgoed is allang geen hype meer’, waarschuwt Rabobank in een recente mailing aan zijn klanten. De bank wijst erop dat kantoren in 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. ‘Als dat niet het geval is, kan het kantoor niet meer worden verhuurd en zal een bank niet meer willen financieren. Energiebesparende maatregelen nemen is daarmee niet alleen goed voor gebruikers en het klimaat, maar ook noodzakelijk voor een toekomstbestendige investering.’

Labeldruk voor eigenaren
Dat het een serieuze zaak is voor de coöperatieve bank mag blijken uit het openlijke commitment aan het Klimaatakkoord, waarbij er in 2030 49% minder CO2-uitstoot moet zijn ten opzichte van referentiejaar 1990. Weer 20 jaar later moet de hele bebouwde omgeving gasloos en energieneutraal zijn.
De labeldruk betekent met name werk aan de winkel voor eigenaren van bestaand vastgoed, omdat nieuwe panden nu al moeten voldoen aan strengere normen. Niet alleen voor woningen, maar ook voor commercieel vastgoed, waaronder kantoren. Rap aan de slag dus met isolatie, zonnepanelen en een moderne klimaatinstallatie.

Vestigingslocaties.nl
Voor eindgebruikers van kantoren is het verplichte energielabel C een extra factor om rekening mee te houden bij de keuze van een nieuwe werklocatie. PropertyNL heeft de stand van zaken bij de certificering (van de energielabels) meegenomen in de update van het platform Vestigingslocaties.nl. Behalve kenmerken als het inwoneraantal, de werkgelegenheid en het aantal transacties voor bedrijfsruimten kunnen ondernemers nu ook de beschikbaarheid van panden met een goed energielabel laten meewegen.
In nauwe samenwerking met AI-dataplatform Clappform onderzocht PropertyNL hoe de kantorenvoorraad er in de diverse Nederlandse gemeenten bij staat als wordt gekeken naar de aanwezige energielabels. Een bekend gegeven dat ook uit dit onderzoek naar voren komt: gebouweigenaren zijn in ruime meerderheid nog niet klaar voor de labelplicht per 1 januari 2023. Dat wil zeggen: voor veel kantoren is überhaupt nog geen label bekend.

Bekend label
Bij de meeste gemeenten is voor ongeveer een derde van de kantoren een energielabel afgegeven. Witte raven onder de gemeenten zijn er ook. In Capelle aan de IJssel is voor 52% van de kantoren duidelijk wat het energielabel is. Wellicht dat dit ruimere inzicht ook samenhangt met de duidelijke koers van deze gemeente om de kantorenvoorraad te vernieuwen en deel te herbestemmen tot broodnodige woningen, onder meer op bedrijventerrein Rivium. Ook Ridderkerk (50%), Roosendaal (49%) en Amstelveen (47%) kunnen een completer beeld van de energielabels voor de kantoren in hun gemeente leveren.

Onbekend label
In de gemeente Barneveld, die natuurlijk niet echt te boek staat als kantorenlocatie, is nog aanzienlijk meer werk te doen. Van de 486 locaties in de gemeente heeft nog maar 19% een energielabel. Houten, van oudsher wel een echte kantorengemeente, doet het met 22% nauwelijks beter, net als Uden (24%).
Van de vier grote steden heeft Rotterdam het meeste zicht op de certificering van kantoren: 42% heeft een energielabel. In Utrecht is dit 36% en in Amsterdam en Den Haag 35%.
Dat er (nog) geen label is, betekent volgens vastgoedadviseur Colliers niet dat het betreffende pand zakt voor de ‘label C-toets’. ‘Het simpelweg aanvragen van een label is voor een derde van de achterblijvers al voldoende’, constateerde Jeroen Bloemers, chief growth officer bij Colliers, naar aanleiding van een labelonderzoek waarmee de vastgoedadviseur eerder dit jaar naar buiten kwam. ‘Kantoren gebouwd na 1989 komen bijna altijd door de C-kwalificatie, omdat ze zuinig genoeg zijn. Voor twee derde is dus wel verduurzaming nodig om een labelsprong te maken. Dit komt neer op zo’n 16 mln m².’ Net als Rabobank stelt ook Colliers dat niets doen geen optie is. Kantoor-eigenaren riskeren anders een boete of uiteindelijk zelfs sluiting.
Uit het onderzoek van Clappform en PropertyNL komt naar voren dat in Amsterdam de kans het hoogst is om in een kantoor terecht te komen dat de label C-drempel haalt. Weliswaar ligt het indexcijfer voor de gemiddeld verstrekte labels in Utrecht nog net iets hoger, maar als ook gerekend wordt met de panden waarbij een label ontbreekt en waarvoor we in ons onderzoek het slechtste label G aanhouden, scoort de Domstad net iets slechter dan de hoofdstad. Van de vier grote steden staat in Rotterdam in de combinatie aanbod/kwaliteit op 3. Op basis van de bekende labels haalt ook de Maasstad een C. Den Haag (4) scoort wat dat betreft nog een onvoldoende, met een label D als gemiddelde beoordeling.

Middelgroot scoort goed
De middelgrote steden scoren grosso modo beter qua aanwezig energielabel dan de grote 4. Gemeenten als Eindhoven, Haarlemmermeer, Breda, Amersfoort en Den Bosch halen een keurig energielabel B, al is de kans dat je daar als eindgebruiker op een eigentijds, verduurzaamd pand stuit een stuk kleiner door de kleinere kantorenvoorraad. De beste jongetjes uit de klas bij de kleinere steden zijn Ede, Almere en Alkmaar, waar gemiddeld het energielabel A aan kantoren werd verstrekt, al geldt voor Ede wel dat nog slechts voor 28% van de kantoren daadwerkelijk een label werd afgegeven.
Ook veel kleinere gemeenten scoren relatief goed met de hun bekende labels. Onder de rook van Rotterdam doen de gemeenten Zuidplas en Lansingerland het goed met een laag indexcijfer en het daaraan gekoppelde label A. Ook de gemeenten Harderwijk en Overbetuwe scoren goed, al geldt ook voor deze positieve uitschieters dat de bulk van de labels nog verstrekt moet worden.

Randen van het land
De slechtst scorende gemeenten liggen veelal in de uitersten van ons land: Groningen, Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen komen gemiddeld niet hoger dan een D, al profiteert Groningen als vestigingslocatie nog wel van het gegeven dat er een behoorlijke hoeveelheid kantoren is waaruit gekozen kan worden. Ook gemeenten als Hilversum, Zeist, Zaanstad en Gooise Meren hebben een flinke exercitie te gaan om het label voor 1 januari 2023 op te krikken van D naar minimaal C.

Meer weten over de beste vestigingslocaties voor uw bedrijf? Kijk vanaf 8 maart op onze vernieuwde website Vestigingslocaties.nl