Vorm en Hillen & Roosen realiseren voor SAREF 268 woningen op Oostenburgereiland

Op 21 december ondertekenden Hans Meurs, namens VORM, en Rob van Hemert, namens Hillen & Roosen, de samenwerkingsovereenkomst voor project VOC-kade te Amsterdam.

Het project betreft de nieuwbouw van 268 appartementen verdeeld over acht blokken op kavel 4 en 5 te Oostenburgereiland.

De woningen bestaan deels uit koopwoningen en deels uit huurwoningen in opdracht van SAREF (Syntrus Achmea Real Estate & Finance). Het voorontwerp is in opdracht van VORM Ontwikkeling tot stand gekomen in een samenwerking tussen twee architectenbureaus: OZ Architecten en Workshop Architecten. VORM kwam met haar ingediende plan als winnaar uit de bus in de tender voor de kavels op Oostenburgeiland. Zij had volgens de selectiecommissie het beste inhoudelijke plan. VORM heeft Hillen & Roosen als bouwteampartner gevraagd het project uit te voeren.

Oostenburg is één van de drie Oostelijke Eilanden in Amsterdam, die in de tweede helft van de 17e eeuw in het IJ werden aangeplempt. Het eiland is altijd een gebied van handel en bedrijvigheid geweest. De afgelopen jaren is studie gedaan naar de mogelijkheden van transformatie naar een gemengd werk- woongebied. Daar heeft VORM invulling aan gegeven door middel van ‘blurring zones’, waar werken, wonen of woon-werken plaatsvindt met een ruimtelijke relatie tot het maaiveld. Elk woonblok krijgt zijn eigen identiteit, hierdoor krijgt de wijk een uitstraling alsof deze in de loop der jaren spontaan is gegroeid. De diversiteit tussen de gebouwen onderling is groot; verschillende materialen en kleuren benadrukken de individuele kwaliteiten van de blokken en de historische aspecten van de oude werf. Een stoer en industrieel woon-werkgebied op het contrastrijke Oostenburg.

Op dit moment wordt het technische ontwerp van het plan uitgewerkt. De start van de bouw van de acht woonblokken is gepland in het tweede kwartaal van 2019.