Vlaardingen sluit overeenkomst over herontwikkeling terrein Unilever

De Van Adrighem Groep heeft een anterieure overeenkomst afgesloten met de gemeente Vlaardingen over de herontwikkeling van het voormalige Unileverterrein.

Partijen hebben afspraken gemaakt over de ruimtelijke en financiële uitgangspunten voor de herontwikkeling. Ook is het masterplan van Studio for New Realities vastgesteld. Het plan voorziet in de ontwikkeling van een volwaardige stadswijk voor een brede doelgroep. Met de nieuwe invulling moet een goede overgang ontstaan tussen stad en haven. Het is een lang gekoesterde wens van de gemeente om de stad beter te verbinden met de rivier. 

Er komen 650 woningen, twee scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, 120 zorgwoningen, een offshore-cluster, horeca, een multifunctionele sportaccommodatie, kantoren en dienstverlenende bedrijven. Om ervoor te zorgen dat er al vanaf het begin levendigheid is, worden tijdelijke functies in het gebied mogelijk gemaakt.

“De transformatie van het Unileverterrein is voor Vlaardingen waardevol. De herontwikkeling betekent een kwaliteitsimpuls in dit gebied en versterkt de verbinding van Vlaardingen met het water. Een nieuwe plek voor wonen, werken, onderwijs en nog veel meer op een unieke locatie”, aldus wethouder Ivana Somers (Bouwen en Wonen)

img
Redacteur
Profiel