Verdubbeling huurachterstanden bij bedrijven

De coronacrisis heeft hard toegeslagen, zo is ook te merken in de vastgoedsector. Met name bedrijfsmatige huurachterstanden komen de laatste maanden veel meer voor, zo blijkt uit onderzoek van Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen naar de invloed van de coronacrisis op wanbetalingen in de vastgoedsector.

Wat opvalt in de huidige cijfers, zegt Karreman, is dat de wanbetaling door huurders van woningen in de vrije sector tot nu toe meevalt. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt van de wanbetalingen vóór en ná het uitbreken van de Coronacrisis, dan is de achterstand in de huurbetalingen bij de verhuur van woningen op dit moment nagenoeg gelijk gebleven. De particuliere huurder is voor nu dan ook niet de meest opvallende groep.

Bij bedrijfsmatig vastgoed is dat een ander verhaal, hoewel de ene beroepsgroep harder is getroffen dan de andere. Waar veel ondernemers konden doorwerken met de nodige voorzorgsmaatregelen om zo inkomsten te genereren, moesten diverse ondernemers de deuren sluiten zoals bijvoorbeeld de restaurants en de kappers. Dit is ook terug te zien in de huurbetalingen.

Het aantal wanbetalingen in de zakelijke sector is flink toegenomen. Over de gehele breedte genomen heeft de coronacrisis in deze sector gezorgd voor tenminste een verdubbeling van de huurachterstanden en bij bepaalde portefeuilles zelfs een verviervoudiging of meer.

Vooral restaurants en non-food in problemen
Waar de supermarkten overwegend goed betalen, zijn de meeste problemen zichtbaar bij de restaurants en de non-foodsector. Met name huurders uit deze laatste sector betalen de huur niet, niet volledig of niet op tijd. Dit is ook wel te begrijpen, aangezien veel supermarkten tijdens de crisis kerstomzetten soms hebben weten te behalen, terwijl een groot deel van de non-foodsector door de consument is gemeden en omzetten daardoor niet zijn behaald.

In de praktijk is gebleken dat de verhuurders het belangrijk vinden dat een huurder het initiatief toont en in gesprek gaat als er niet betaald kan worden. Verhuurders zijn bereid om te kijken waar ze hun huurders tegemoet kunnen komen. Een huurder moet dan wel door de crisis zijn getroffen en niet kunnen betalen. Voorkomen moet worden dat misbruik wordt gemaakt van de situatie.

Verhuurders vragen de huurders doorgaans dan ook om de betalingsonmacht aan te tonen door cijfers en prognoses aan te leveren. Op basis daarvan kan een oplossing besproken worden. Veelvoorkomende oplossingen zijn het (gedeeltelijk) opschorten van huurbetalingen. Verhuurders hebben hiervoor hun eigen – met elkaar vergelijkbare – systemen.

Waar de overheid het nodig heeft gevonden om afspraken te maken met woningcorporaties, tonen de overige verhuurders ook zelf initiatief om met hun huurders mee te denken. Hierbij wordt de situatie wel meer door een zakelijke bril bekeken. Als er sprake is van betalingsonmacht, dan is het dus verstandig om met elkaar in gesprek te gaan zo zegt Karreman. Doe je dit niet en betaal je de huur ook niet? Dan wordt toch vaak een deurwaarder ingeschakeld om de huur te innen. In dat opzicht is er niets veranderd vergeleken met de periode vóór de coronacrisis.