VORM ontwikkelt huur- en koopwoningen in Haarlem

De bouwende projectontwikkelaar VORM ontwikkelt op het voormalig Sonneborn-terrein in Haarlem 163 koop- en huurwoningen.

Samen met Van Aken, onderdeel van Sweco, en landschapsarchitect VE-R ontwikkelde Vorm BLOOM, een nieuwe plek aan de Spaarndamseweg. Het woonprogramma is duurzaam en divers in opzet en bestaat uit sociale huurappartementen, vrije sector koopappartementen, maisonnettes, rijwoningen, levensloopbestendige patiowoningen en herenhuizen.

VORM realiseert 73 sociale huurwoningen, waarvan 25 woningen voor de Blijf groep, 28 middeldure koopwoningen en 62 vrije sector koopwoningen. Naast woningen wordt in het plan een commerciële ruimte gerealiseerd en komt er een parkeergarage met daarin 292 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn deels bestemd voor de nieuwe bewoners en bezoekers van BLOOM en deels om de parkeerdruk in de Indische wijk te verlichten.

Tussen de bouwblokken wordt een openbare groene gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd, een binnenhof dat ontmoeting tussen de nieuwe bewoners en omwonenden moet stimuleren. Binnen het plan is er ook aandacht voor mensen die hulp nodig hebben. Zo wordt er een opvanglocatie voor vrouwen gerealiseerd voor de Blijf Groep. De Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen en biedt een veilige plek aan slachtoffers.

VORM verwacht in het eerste kwartaal van 2025 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden, zodat de woningen eind 2026 kunnen worden opgeleverd.