Unibail overweegt uitgifte nieuwe aandelen

Unibail-Rodamco-Westfield overweegt om voor € 3 mrd nieuwe aandelen uit te geven.

Het FD schrijft dat het zou gaan om een claimemissie, waarbij zittende aandeelhouders het eerste recht krijgen om aandelen te kopen, met korting.

URW zegt in een reactie op de berichtgeving: ‘Zoals uiteengezet in de mededeling over de resultaten van het eerste halfjaar van 2020, beschikte URW op 30 juni 2020 over € 12,7 mrd aan contanten en niet-opgenomen kredietfaciliteiten. URW heeft in reactie op de coronapandemie een aantal stappen ondernomen om zijn liquiditeit en balans te versterken, waaronder de annulering van de tweede dividendbetaling, het uitstellen van niet-essentiële kapitaaluitgaven, een verdere inkrimping van de ontwikkelingspijplijn en de voltooiing van de verkoop van vijf Franse winkelcentra. Zoals eerder gecommuniceerd, is schuldafbouw een prioriteit voor URW, te beginnen met de verkoop van panden, zoals blijkt uit de intentie om in de komende jaren € 4 mrd aan panden te verkopen, bovenop de € 4,8 mrd aan desinvesteringen die de Groep sinds 30 juni 2018 voltooide. Daarnaast blijven de raad van commissarissen en de raad van bestuur de verdiensten afwegen van alle mogelijke strategieën om het financiële profiel van URW te versterken in lijn met hun respectieve fiduciaire taken. Er is echter nog geen beslissing genomen over een van de beschikbare aanvullende opties voor schuldafbouw. Eventuele relevante besluiten zullen waar nodig worden bekendgemaakt.’