Tien tips om van een winkelgebied een winnaar te maken 

Onlangs presenteerde retailspecialist Hans van Tellingen van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv het derde deel van zijn trilogie over de toekomst van stenen winkels: 'Retail is mensenwerk'. De auteur doet tal van tips aan de hand hoe pandeigenaren en retailers een succes kunnen maken van een winkel(gebied).

Samen met Jorine de Soet geeft Van Tellingen in het laatste hoofdstuk van Retail is mensenwerk een handleiding hoe je van een winkel(gebied) een winnaar kunt maken. In totaal komen De Soet en Van Tellingen tot 30 tips waar de eigenaren en retailers iets uit kunnen halen wat voor hen van toepassing is. Wij selecteerden er vast 10: 

 1. Positionering en onderzoek. Verricht onderzoek. Onder je klanten in je verzorgingsgebied. Maar ook onder je niet-klanten. Dit leidt tot een realistische toekomstvisie of marketingvisie voor uw winkelcentrum/-gebied.
 2. Sterke huurders, sterke merken. Zonder de sterke merken en de sterke winkelketens kan een groot winkelgebied niet functioneren. Maar de zelfstandige winkelier in de aanloopstraten geeft het winkelgebied kleur en een bepaalde mate van uniciteit. De kracht zit ‘m in de mix. In de combinatie. Het is niet óf-óf. Het is én-én.
 3. Huurprijs. Maak een combinatie van een gedeelte ‘vast’. Een gedeelte op basis van omzet. Én een deel op basis van de passanten. Als er sprake is van (deels) omzethuur, worden eigenaar en retailer partners. Je deelt elkaars belang. Een veel sterker verhaal.
 4. Schoon, heel, veilig en de kwaliteit van de openbare ruimte. Begin eens met elke dag schoonmaken. En de ramen zemen. En peuken opruimen. En let ook op de bestrating in het winkelgebied.
 5. Herverkaveling units. Soms moeten winkelunits (van soms verschillende eigenaren) worden samengevoegd. Om ruimte te geven aan vaak buitenlandse retailers die een paar duizend vierkante meter willen huren. Daar ligt een belangrijke opgave.
 6. Gratis toiletten. Hoe langer men verblijft in een winkelcentrum, hoe meer men besteedt. Dat is een 100% correlatie. Maak toiletbezoek dus gratis. En je klant is blij, blijft langer en besteedt meer. Simpel.
 7. Onderschat de rol van vrouwen niet. Zij zijn goed voor twee derde van alle aankopen en bepalen ook vaak de aankopen van hun vriend of echtgenoot.‘
 8. No parking no business’. Dat geldt nog steeds. Autobezoekers besteden ruim twee keer zoveel als andere bezoekers. En zijn goed voor het leeuwendeel van de omzet.
 9. Kwaliteit van de gebouwde omgeving. Is het vastgoed goed onderhouden? Is het fraaie architectuur? Zijn de gevels aantrekkelijk vormgegeven? Is het een historische of moderne omgeving?
 10. Kwaliteit van de verbindingen binnen het centrum. Zijn er goede zichtlijnen? Is een aantrekkelijke route leesbaar in de inrichting van de openbare ruimte? Worden functies en locaties goed aangeduid?
   

Jorine de Soet is directeur van KIR, Kordaat In Ruimte. Jorine houdt zich al jaren succesvol bezig met projectmanagement, centrummanagement in binnensteden én met winkelcentra

Hans van Tellingen is mede-directeur van winkel- en consumentengedragsonderzoeker Strabo bv. Hij schreef eerder de boeken "Waarom stenen winkels winnen" en "Wat nou einde van winkels". 


Laatste nieuws

Evenementen