Sander Heidinga, NVM: ‘Nieuwe internationale leden versterken positie’

NVM Business kreeg de afgelopen tijd drie hoofdrolspelers in het commercieel vastgoed als lid. De nieuwe voorzitter schetst de achtergrond van vernieuwing ondanks of dankzij corona

Door Wabe van Enk
Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 24 april 2020

De symbolische ondertekening is complex in coronatijden, maar de feiten liegen niet. Nog nooit kon een NVM Business-bestuurder zo veel marktaandeel aan de vereniging toevoegen als de nieuwe voorzitter van NVM Business, Sander Heidinga.
Normaliter zouden de nieuwkomers Cushman & Wakefield, Savills en afgelopen week JLL de glazen heffen op het lidmaatschap van NVM Business, maar nu het blijft bij een virtueel fotomoment. Op het kantoor van de nieuwe voorzitter, Kuijs Reinder Kakes – met zeventig werknemers een van de belangrijkste regionale spelers – zouden ook kurken knallen. Hun directeur tekende immers in korte tijd het contract met Savills en JLL.
In plaats daarvan een call met PropertyNL, ook nog gehinderd door problemen met flarden slecht bereik en een oververhitte gsm. Mensen kennen Heidinga in ‘real life’ als een enthousiaste bestuurder, maar de tijden zijn nu anders en vergen voorzichtig leiderschap. Hij wil vooral geen eer. ‘Natuurlijk ben ik blij met de toetreding, maar dat is niet mijn verdienste. Het pad is geëffend door mijn voorgangers. Ik ben de man die de linten mag doorknippen.’

Dat lijkt te bescheiden: de grote makelaars zullen niet vanwege decorum overstappen naar de brancheorganisatie.
‘Nee, dat is zeker niet het geval. Zij betalen geld voor hun lidmaatschap en hebben logischerwijs verwachtingen. Zo simpel is het. Uiteindelijk profiteert wel de hele branche van een sterke brancheorganisatie. Die leidende positie heeft de NVM steeds op het gebied van woningen verder uitgebouwd en is nu met NVM Business ook op commercieel gebied goed.’

Tot voor kort vroegen grote internationale makelaars zich af wat zij zouden hebben aan het NVM Business-logo. Wat is er veranderd?
‘NVM Business is een aparte vakgroep, waarbij andere zaken spelen dan een etiket. De NVM is niet alleen een sterke branchevereniging, maar tevens eigenaar van een sterke groep bedrijven, waaronder de tech-bedrijven Funda, Flux, Brainbay en Realworks. Wat we nu zien, is dat de makelaars de toegevoegde waarde van deze bedrijven erkennen voor hun business.’

Heidinga zelf heeft niet alleen kennis van het leiden van een grote makelaarsorganisatie (Kuijs Reinder Kakes), hij is ook lid van het team voor internationale professionalisering van het taxatievak van de Royal Institution of Chartered Surveyers RICS. Speelt de RICS een rol bij het al dan niet omarmen van NVM Business?
‘Ik voel me thuis bij NVM Business, maar ik vind de RICS ook belangrijk, omdat het allemaal leden zijn die werken aan de professionalisering van de sector. NVM Business draagt daar ook aan bij, met nauw contact met de NRVT, en indirect met AFM en DNB, die toezicht houden op taxaties. Een ander voorbeeld op taxatievlak is het werk van automatiseerder Flux en de oprichting van het Taxatie Management Instituut (TMI). Zowel Flux als TMI is ook toegankelijk voor partijen die geen lid zijn van de NVM.’

Grote partijen zweren toch vooral bij hun eigen taxatiepraktijk?
‘Ik heb oog voor de onderlinge concurrentie tussen vastgoedadviseurs, maar het toetreden van de grote organisaties laat zien dat er op het gebied van ict en data meerwaarde zit in samenwerking. Als je dat overlaat aan commerciële data-aanbieders, ben je op de lange termijn veel duurder uit. Door de coöperatieve structuur van de NVM is er een belang met de afnemers van de data. Je ziet dat terug in de samenstelling van het bestuur van NVM Business. Cushman & Wakefield (marktleider taxaties zakelijk vastgoed, red.) heeft Sjoerd Meijers, hoofd Valuation & Advisory in Zuid-Nederland, afgevaardigd in het bestuur, zodat we gebruik kunnen maken van zijn expertise in het taxatievak.’

Heeft de toetreding van deze grote partijen ook invloed op de belangenbehartiging?
Heidinga is hier bescheiden over. ‘De belangenbehartiging gaat niet alleen via NVM Business, maar vooral ook via het hoofdbestuur. Ik zit in het bestuur, maar voorzitter Onno Hoes treedt naar buiten, en treedt ook vaak samen met andere organisaties op. In Het Financiële Dagblad staat deze week een mooi voorbeeld met het artikel ‘In applaus kun je niet wonen’. Dit is een pleidooi om de woningontwikkeling niet te laten verslappen door de crisis, omdat anders onze zorgmedewerkers, met wie we nu zo blij zijn, straks geen huis hebben. Die actie doet de NVM onder meer samen met Hans de Boer (VNO NCW) en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.’

Wist Heidinga waar hij aan begon toen hij de klus als voorzitter van NVM Business op zich nam?
‘Ja, ons kantoor Kuijs Reinder Kakes (KRK) is altijd sterk betrokken geweest bij de NVM. In 1987–1990 was de oud-directeur van Kuijs Reinder Kakes, Wim van Velzen, de voorzitter van de NVM. Hij is zelfs erelid geworden. Ook een andere oud-directeur van ons kantoor, Ton Komen, heeft jarenlang zitting in het NVM Business-bestuur gehad, dus ik wist waar ik aan begon. Ik kwam enkele weken terug Wim van Velzen tegen, want hij woont naast ons KRK-kantoor in Zaandam. Hij feliciteerde me met mijn benoeming, maar zei direct: ‘Houd er rekening mee dat het voorzitterschap enorm interessant is, maar het gaat je wel veel tijd kosten.’ Nou, daar heeft hij zeker gelijk in. Tegelijk is deze periode ook zo grillig dat we uiteraard veel overleg hebben.’

Wat voor impact heeft de crisis op de leden van NVM Business?
‘Tot nu toe zijn er nog geen echte problemen bij onze leden. Wij proberen er te zijn voor de leden, maar je ziet ook dat individuele leden zelf een rol spelen. Zo hebben onze leden Jeroen Lokerse en Gijs Bessem van respectievelijk Cushman & Wakefield en KroesePaternotte een belangrijke rol gespeeld in het adviesakkoord tussen huurders en verhuurders in de retail.’
Heidinga is kritisch op zichzelf en wil snel stappen zetten met de vereniging over grote thema’s waar het makelaarsvak naartoe gaat. ‘Juist in deze tijd kan de vereniging veel kracht zetten. Dat moeten we op de juiste wijze doen, en dat vereist een vervolg.’

Profiel Sander Heidinga
Sander Heidinga studeerde rechten met als afstudeerscriptie publiek–private samenwerking. In 1994 startte hij bij Kuijs Reinder Kakes (KRK). Na drie jaar werd hij partner. Hij begon in de woningmakelaardij, maar na enkele jaren bleek hij een nog grotere klik te hebben met het commercieel vastgoed. Eerst was hij bedrijfsmakelaar, later gecombineerd met taxaties van alle soorten vastgoed en vastgoedadvisering, onder meer gericht op projectontwikkeling, beleggingen en veel vraagstukken voor en bij de overheid. Heidinga is RICS regulated valuer en hij heeft ook de REV-titel, naast RT en RM. Heidinga werd in het najaar verkozen als voorzitter NVM Business en lid van het algemeen bestuur van NVM. Daarvoor was hij regiocoördinator van de afdeling business van de NVM en lid van de ledenraad. In zijn vrije tijd is hij veel met zijn gezin te vinden op het strand om te kitesurfen.