Rotterdam presenteert plan voor 2500 woningen Merwehaven

Het Rotterdamse college van B en W heeft woensdag het masterplan voor de ontwikkeling van zo’n 2500 woningen in het gebied Merwehaven aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Het plan maakt deel uit van de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) in Rotterdam, dat de komende jaren in een stadsdeel met woningen, horeca, evenementen, onderwijs en cultuur moet veranderen. M4H ligt aan de Nieuwe Maas, tegen Schiedam aan.

In de Merwehaven komen ongeveer 2.500 huur- en koopwoningen in alle prijsklassen en er is ruimte voor zo’n 30.000 m2 vloeroppervlak voor innovatieve maakbedrijven en maatschappelijke voorzieningen, zoals een basisschool en gezondheidscentrum, gepland. Daarnaast moeten er faciliteiten voor horeca en sport worden gerealiseerd.

Na vaststelling van het masterplan werkt Rotterdam aan de volgende fase van de gebiedsontwikkeling. In de loop van 2024 starten naar verwachting de voorbereidende werkzaamheden, om in 2025 de eerste bouwactiviteiten te laten plaatsvinden.

Energiesysteem

De nieuwbouw in de Merwehaven bestaat uit woningen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Er komt een energiesysteem dat is gericht op het opwekken, opslaan en uitwisselen van energie. Voor de gebiedsontwikkeling wordt de milieu-impact zo klein mogelijk gehouden door op een circulaire manier te werken. Bestaande gebouwen worden waar mogelijk behouden en materialen worden hergebruikt.

Voor de nieuwe gebouwen stuurt Rotterdam op hernieuwbare natuurlijke materialen. Daarnaast worden ontwikkelaars bij de aanbestedingstenders uitgedaagd om gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en te bouwen. Om hittestress tegen te gaan, is er ruimte voor koele verblijfsplekken en zal de buitenruimte natuurlijk worden ingericht met veel groen.

Langzaam verkeer

Langzaam verkeer wordt het uitgangspunt in de Merwehaven. Parkeren gebeurt in centrale mobiliteitspunten in de wijk, met daaraan gekoppeld een aanbod aan deelmobiliteit en voorzieningen, zoals een pakketservice, fietsenmaker en buurtsuper.

“In de Merwehaven begint de toekomst van Rotterdam”, zegt de Rotterdamse wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen). “Een energiek, duurzaam, circulair en groen gebied waar je kunt wonen, werken en recreëren. In Merwehaven vloeien stad en haven samen. De stoere, historische omgeving is een unieke plek om te wonen en een broedplaats voor creatieve ondernemers.”