Resultaat Vesteda lager door corona

Het totale resultaat van Vesteda bedroeg in H1 2020 € 273 mln, 34% lager dan in H1 2019 als gevolg van lagere herwaarderingen.

De corona-impact op de verhuurinkomsten is vooralsnog beperkt. Het totale rendement in H1 2020 was 4,5%, bestaande uit 1,6% gerealiseerd rendement en 2,9% ongerealiseerd rendement.

De waarde van de portefeuille groeide met 2,3% tot € 8,31 mrd. De nettohuurinkomsten stegen met € 2 mln tot € 126 mln euro. Het directe resultaat kwam uit op € 96 mln, evenveel als in H1 2019.

In H1 2020 tekende het bedrijf van ceo Gertjan van der Baan (foto) drie turn-key bouwcontracten voor 278 wooneenheden en verkocht het 92 eenheden, waaronder het zorgcomplex Rosorum. Ook heeft het Duitse Vonovia heeft een belang van 2,6% in het fonds genomen.

Vesteda noemt de impact van corona nog steeds relatief laag. Wel verwacht de woningbelegger hogere frictieleegstand, vooral in het hogere segment en in sommige commerciële ruimtes. ‘Verder verwachten we dat de uitstaande vorderingen en het huurverlies zullen toenemen; we verwachten een negatieve impact op de waardeontwikkeling van onze woningen en we houden rekening met enige vertraging bij duurzaamheidsprojecten. We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen indien nodig aanvullende maatregelen.’ De belegger meent dat het bedrijf solide genoeg is om de coronacrisis het hoofd te bieden.