Redevco neemt Life Europe over

Life Europe komt in handen van Redevco en gaat verder als Redevco Living. Door de overname kan Redevco meer impact uitoefenen op het verminderen van het woningtekort in steden in Nederland en elders in Europa, verwacht Herman Jan Faber.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 6, 9 juni 2023

Life Europe is het ‘droomproject’ van ceo Steven Zeeman. De afgelopen vier jaar werkte hij met de steun van een groep Nederlandse en Belgische aandeelhouders (Focus Real Estate, LifeWorld, Panta Holdings, IMP, Gijbels Group) aan de opbouw van een nieuw vastgoedbedrijf, gespecialiseerd in stedelijk wonen. ‘Vanaf 2019 zijn we bezig met de ontwikkeling van een aantal woningprojecten, met name voor een- en tweepersoonshuishoudens. We bouwen niet alleen woningen, voornamelijk voor de verhuur, maar proberen tegelijkertijd de kwaliteit van die gebieden te verbeteren. We zijn in 2019 met niets begonnen en onze pijplijn omvat inmiddels meer dan 3000 woningen, waaronder Entrada bij de A10 in Amsterdam-Duivendrecht, Rivium in Capelle aan den IJssel aan de rand van Rotterdam en Escher Garden nabij station Den Haag HS. Het gaat om goed bereikbare locaties, maar ook om plekken die wel wat extra liefde kunnen gebruiken.’

Uitdagende markt
Over ongeveer vier jaar verwacht Zeeman de oplevering van de eerste woonprojecten. Life Europe is niet alleen ontwikkelaar, maar neemt die gebouwen straks voor de lange termijn in beheer. ‘We zijn heel succesvol, werken aan grote, mooie projecten en willen graag doorgroeien, maar de vastgoedmarkt is uitdagend. Het is niet eenvoudig locaties te bemachtigen. We moeten in ons werk met ontzettend veel zaken rekening houden, neem alleen al de stikstofregels. Bovendien stijgen de bouwkosten en is bouwfinanciering niet goedkoop. Om van meer betekenis te kunnen zijn bij het verminderen van de woningnood en het verbeteren van de leefbaarheid van steden, ook buiten Nederland, hadden we behoefte aan versterking. Aan meer expertise bijvoorbeeld op gebied van innovatie en duurzaamheid, en aan een nieuwe sterke, kapitaalkrachtige partner. Redevco biedt ons een sterker financieel fundament en dan kunnen we in de toekomst wellicht locaties verwerven die anders aan ons voorbij zouden zijn gegaan. Bovendien blijven onze oude partners, zoals Focus Real Estate, bij onze activiteiten betrokken.’

Transformatieproces
De overname van Life Europe past heel goed bij de strategie van Redevco om de vastgoedbeleggingen van de aandeelhouders en van bestaande en nieuwe investeerders verder de diversifiëren, zegt Herman Jan Faber, head of business development van Redevco. ‘Wij bevinden ons in een transformatieproces. Bij Redevco wordt onmiddellijk gedacht aan winkelvastgoed; heel logisch gezien de geschiedenis van ons bedrijf en de band met de familie Brenninkmeijer. Maar vijf jaar geleden hebben we al het besluit genomen ons te richten op de belangrijke steden in Europa en daar onze afhankelijkheid van de retail-sector te verminderen. Al blijven we geloven in een goede toekomst voor winkelvastgoed, al dan niet gemengd met woningen. We streven ernaar de portefeuille die we managen te verbreden met logistiek en residentieel vastgoed. Niet alleen met kapitaal van de oprichters van ons vastgoedbedrijf, maar ook met kapitaal van derden.’
Sindsdien is er een joint-venture met Panattoni ontstaan voor logistiek vastgoed en heeft Redevco op beperkte schaal woningbouwprojecten in Amstelveen en in Delft, een woningcomplex in Oxford en een mixed-use wooncomplex in Düsseldorf aangekocht. ‘Ook zijn we betrokken bij een built-to-rent-strategie samen met Swiss Finance Property voor de Britse markt, en we willen graag in een hoger tempo doorgroeien in die residentiële markt. Woningbouw vraagt om specifieke expertise. Samenwerking met een partij als Life Europe, een partij met een goede trackrecord, maakt groei in dat segment veel makkelijker mogelijk.’

Volledig eigenaar
Redevco wordt door de overname van honderd procent van de aandelen volledig eigenaar van het platform, maar Zeeman blijft op zijn post, voortaan als managing director van Redevco Living. Faber: ‘We hebben met Steven Zeeman iemand gevonden die bereid is om samen met zijn team ons bedrijf binnen te stappen. Dat niet alleen, maar de manier waarop zij naar steden kijken past ook goed bij onze missie om te bouwen aan levendige, leefbare en duurzame steden, met aantrekkelijke (winkel)voorzieningen en aantrekkelijke woningen.’
Zeeman is blij met de overname. ‘Een toekomst als onderdeel van Redevco maakt de kans groter dat we onze droom kunnen waarmaken. Overal in Europa is sprake van woningnood. In die Europese steden zijn jonge professionals op zoek naar moderne, bij hun leven passende huisvesting. Zij zoeken niet alleen woonruimte, maar een aantrekkelijke woonomgeving. Een thuis. Bij de ontwikkeling van onze gebouwen denken we daarom niet alleen goed na over de te ontwikkelen woningen, maar ook over goede voorzieningen om bijvoorbeeld thuis of dichtbij huis te kunnen werken of om de medebewoners te ontmoeten. Daarom zijn we ook bereid veel te investeren in het beheer van de complexen en een bijbehorende hoogwaardige dienstverlening. Toetreding tot Redevco maakt dat allemaal makkelijker, in Nederland en elders in Europa.’

Lokale gewoonten
Voor de groei van Redevco Living wordt, buiten Nederland, gedacht aan de ontwikkeling van woongebouwen en gemengde projecten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. ‘Juist een bedrijf als Redevco heeft al lange tijd kantoren in die landen. De medewerkers daar beschikken over een geweldige expertise, want vergeet niet: de bouw van residentieel vastgoed goed lijkt een activiteit die niet gebonden is aan landsgrenzen, maar uiteindelijk kan een woningproject alleen slagen als we ons weten te verbinden met die lokale samenleving en begrijpen welke regels en gewoonten daar gelden’, aldus Zeeman.

Regulering huursector
In veel steden in Europa spelen discussies over de betaalbaarheid van wonen. In Nederland kiest minister De Jonge voor Volkshuisvesting voor verdergaande regulering van de vrije huursector. Zeeman ziet die toenemende regulering niet als een beletsel. ‘Wij zijn alleen bezig met nieuwe ontwikkelingen en houden volledig rekening met de dan geldende voorwaarden. Voor een vastgoedpartij die al langere tijd met een project bezig is, die wellicht voor een hoge prijs een locatie heeft verworven, is de introductie van nieuwe regelgeving misschien lastig. Voor ons is het een van de randvoorwaarden waarnaar we handelen, een voorwaarde waarop we onze rekensommen baseren en van waaruit we mooie projecten proberen te realiseren. In het belang van die steden.’