Rabo: 2023 wordt een uitdagend vastgoedjaar

Volgens de Rabobank Update Vastgoedsector is er geen snel herstel van de markt voor vastgoed te verwachten.

In 2022 zijn het willenkunnen en moeten investeren in vastgoed uit elkaar gedreven, aldus Rabo in de update. De markt wil wel, maar er zijn nu allerlei beperkende factoren waardoor het niet kan. Toch liggen er opgaven die zo groot zijn dat ‘we’, aldus Rabo, niet kunnen wachten.

De markt heeft een stap terug gedaan. Het willen investeren in vastgoed is niet het probleem. Er is genoeg interesse, maar het is nu even niet de normale gang van zaken. Nadat in maart de laatste coronamaatregelen werden opgegeven, overheerste nog het optimisme, ook in het vastgoed. Consumenten gaven meer uit en veel bedrijven zochten weer naar extra of andere huisvesting. Het conflict in Oekraïne verstoorde dit optimisme. Energieprijzen schoten omhoog, met als gevolg een ongekend hoge inflatie.

Naast het willen kwam ook het kunnen onder druk te staan. De stemming in vastgoed bleef lang positief, maar later kreeg de markt met beperkingen te maken. Denk aan marktkrapte, gebrek aan ontwikkelgronden en stijgende bouwkosten. De grootste beperking was toch wel de stijgende rente en vooral het tempo daarvan. Vanaf april zagen we in alle vastgoeddeelmarkten de waardes dalen. Eerst bij nieuwe transacties en later ook bij taxaties. Gemiddeld gaat het om dalingen van 10 tot 15%.

Waar partijen wel willen investeren, maar steeds vaker niet kunnen, laat 2022 zien dat de markt zichzelf afremt. Een logisch gevolg van marktwerking zou je denken. Maar de grote opgaven van deze tijd dwingt de markt in actie te komen. ‘We moeten wel,’ aldus Rabo. Onder meer het gebrek aan voldoende betaalbare woningen en de klimaatopgave moeten snel worden aangepakt. Uitstel van investeringen werkt averechts. ‘We kunnen problemen wel voor ons uit blijven schuiven, maar toekomstige oplossingen zijn niet goedkoper of eenvoudiger.’

Rabo verwacht dat inflatie de komende jaren een hardnekkig probleem blijft, maar koppelt daar voor het vastgoed ook kansen aan.