Raad stemt in met voorontwerp Soestdijk

De gemeenteraad van Baarn heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk aangenomen.

Het resultaat daarvan is dat er verder gewerkt kan worden aan de uitwerking van de herbestemmingsplannen voor het landgoed. Specifieke aandacht zal worden besteed aan de thema’s natuur, bereikbaarheid per OV en verkeersafwikkeling en parkeren tijdens evenementen. De gemeente gaat nu, samen met eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep, het huidige plan verder uitwerken tot een ontwerp bestemmingsplan.

Maya Meijer-Bergmans, eigenaar Paleis Soestdijk: ‘Paleis Soestdijk is behalve een zeer grootschalig en complex project ook een project waar veel en uiteenlopende belangen samenkomen, bijvoorbeeld enerzijds behoud van het erfgoed en anderzijds het belang van natuur. We hebben de afgelopen weken opnieuw gezien dat heel veel mensen zich betrokken voelen bij dit iconische paleis en landgoed. Dat is voor ons als eigenaar bijzonder en spannend tegelijkertijd. Ook in de toekomst zullen wij actief contact blijven onderhouden met betrokkenen. Paleis Soestdijk staat er over 100 jaar nog en zo kijken wij ook naar de relatie met onze omgeving hier in Baarn en Soest.’

Naast de gemeente Baarn hebben ook klankbordgroepen, de provincie en de gemeente Soest meegewerkt aan de plannen. Ook bij de volgende fase, de periode waarin gewerkt gaat worden aan het ontwerp bestemmingsplan, zullen deze organisaties betrokken blijven. Naar verwachting zal in januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Baarn.

Inhoudelijk programma
Sinds december 2017 is Paleis Soestdijk in eigendom van MeyerBergman Erfgoed Groep. Het landgoed wordt de komende jaren gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming als onafhankelijk podium voor de kroonjuwelen van de Nederlandse maak-en kennisindustrie; het paleis wordt de landingsplek voor innovatief en ondernemend Nederland. Op interactieve wijze wordt in het paleis en het omringende park het beste van het beste dat ons land te bieden heeft gepresenteerd. De thema’s waarmee Nederlander wereldwijd grote impact heeft, krijgen hier specifiek aandacht: water, agricultuur en voeding, energie en gezondheid.