RICS: Gebruikerssentiment naar dieptepunt

Het sentiment onder de gebruikers van Nederlands commercieel vastgoed daalde in het tweede kwartaal van 2020 naar –43, het laagste niveau in acht jaar.

Uit de RICS Commercial Property Monitor Nederland blijkt dat de trends voor leegstand variëren op sectorniveau. De beschikbaarheid van ruimte voor de detailhandel is aanzienlijk gestegen. De toename bij kantoren was bescheidener. De beschikbaarheid in het segment bedrijfsmatig vastgoed was min of meer stabiel.

De schattingen voor de huurgroei voor de komende 12 maanden werden in alle categorieën verlaagd in vergelijking met het eerste kwartaal. De secundaire winkelhuren vertonen de slechtste vooruitzichten. Hierbij verwachten de respondenten een daling van –14%. Eersteklas bedrijfsmatig vastgoed is de enige subsector waarin de huurprijzen het komende jaar naar verwachting niet zullen dalen. De vooruitzichten zijn echter herzien voor de gebruikers- en investeerdersindexen (Occupier Sentiment Index (OSI) en Investment Sentiment Index (ISI)) van licht positief tot vlak tijdens het kwartaal.

De Investment Sentiment Index daalde tot –33; in Q1 stond deze nog op neutraal. 80% van de deelnemers aan de enquête benadrukt hoe uitdagend de huidige omstandigheden zijn. Ook signaleren zij dat de kredietvoorwaarden zijn verslechterd, ondanks een aanzienlijke versoepeling door de ECB.

De vraag naar investeringsmogelijkheden nam over de hele linie af, hoewel de daling vooral ernstig was bij de detailhandel en de kantoorsector en bescheidener voor het bedrijfsmatig vastgoed. Dit wordt weerspiegeld in de kapitaalwaardeverwachtingen voor de komende twaalf maanden. Deze wijzen op scherpe dalingen in de retail- en secundaire kantorenmarkten. Voor eersteklas bedrijfsmatig vastgoed is deze slechts marginaal negatief.

65% van de deelnemers aan de enquête denkt nu dat de commerciële vastgoedmarkt in heel Nederland verslechtert. In Q1 was dit 41%.

De RICS Commercial Property Monitor Nederland is onderdeel van de RICS Commercial Property Monitor Europe.