Pensioenfonds Z&W -25,6% rendement op beursgenoteerd vastgoed

In Q1 2020 behaalde het Pensioenfonds Zorg & Welzijn een rendement van -25,8% op beursgenoteerd vastgoed en een rendement van +0,3% op privaat vastgoed.

In beursgenoteerd vastgoed heeft het pensioenfonds bijna € 11 mrd belegd, 5,0% van het totaal belegd vermogen van € 218,0 mrd. In privaat vastgoed is ruim € 14 mrd belegd, 6,6% van het totaal belegd vermogen. 

Met een rendement van -25% is beursgenoteerd vastgoed de op één na slechtst presterende beleggingscategorie voor het pensioenfonds. Alleen grondstoffen deden het als gevolg van de dalende olieprijs met -50,7% nog veel slechter. Maar hier is slechts 1,8% van het totaal belegd vermogen naar gealloceerd.  

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “Het afgelopen kwartaal verliep dramatisch. De coronacrisis zorgde wereldwijd voor historische koersdalingen op de financiële markten. Tegelijkertijd daalde ook de rente naar nog lagere niveaus. Voor pensioenfondsen een gevaarlijke combinatie.' Met de beleggingen behaalde PFZW een rendement van -8,8%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal gedaald van 99,2% naar 83,5%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 96,5% naar 94,0%. Als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 onder de grens van 104,3% uitkomt, zijn pensioenverlagingen nodig volgens de huidige wet- en regelgeving.