NVM Business: Verduurzamen bestaande kantoren oplossing voor impasse

De verschuiving in de vraag naar kantoorruimte biedt kansen voor kwalitatieve en duurzame kleine kantoren. Opwaarderen van kantoorpanden in dit segment kan de impasse op de kantorenmarkt doorbreken.

Dat zegt NVM Business in een ‘Stand van Zaken Kantorenmarkt’. Volgens NVM neemt de vraag naar - vooral kleinere - hoogwaardige kantoren met lage energiekosten juist toe. De beschikbaarheid van deze objecten is echter klein, terwijl nieuwbouw nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het verbeteren en opwaarderen van bestaande kantoorpanden kan de impasse op de kantorenmarkt doorbreken en biedt kansen om het kantoorbestand in Nederland op korte termijn toekomstbestendig te maken, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten.

Onderzoek brainbay

Dat blijkt uit het rapport2 ‘Stand van Zaken Kantorenmarkt’ van NVM Business en datadochter brainbay. Hierin duidt zij op basis van koop- en huurtransacties de ontwikkelingen in de kantorenmarkt op landelijk en provinciaal niveau in het afgelopen jaar.

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de circa 198.000 m² bedroeg, terwijl NVM Business in voorgaande jaren in het eerste kwartaal gemiddeld 360.000 m² aan kantooropnames registreerde. Het lijkt erop dat deze daling deels wordt veroorzaakt door schaarste, terwijl grotere organisaties daarnaast nauwelijks nieuwe kantoorruimte in gebruik nemen. Zo ligt de vraag naar metrages boven 5000 m² al enige jaren op een laag niveau en is de vraag naar kantoren met een oppervlakte boven 10000 m² vrijwel opgedroogd.

Hybride werken

Sinds corona is de verhouding tussen thuis en op kantoor werken drastisch veranderd en kunnen organisaties uit met minder kantoorruimte. De verwachte afstoting van kantoorruimte als gevolg van hybride werken is echter uitgebleven, waardoor vooralsnog geen nieuw aanbod ontstaat. In de komende jaren verwacht NVM Business meer ruimte op de kantorenmarkt door verschuivingen die per organisatie en activiteit verschillen.

Zo zit er in het mkb wél beweging in de opnames, vooral bij kantoren tot 1000 m² en in metrages tussen 1000 en 5000 m². Onder deze bedrijven groeit vooral de behoefte aan duurzame en kwalitatief hoogwaardige kantoren. Daarnaast moeten toekomstbestendige kantoren berekend zijn op piekbelasting, om medewerkers op drukke werkdagen op te kunnen vangen.

In het sectorrapport schetst NVM Business ook hoe de kantorenmarkt zich in de provincies ontwikkelt.