Mohamed Baba treedt toe tot Dagelijks Bestuur van De Vernieuwde Stad

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van Haag Wonen, treedt per 1 juli 2020 toe tot het Dagelijks Bestuur (DB) van De Vernieuwde Stad, het platform van 27 grootstedelijke woningcorporaties.

Binnen het bestuur krijgt hij de portefeuille Woningmarkt. Baba volgt Willem Krzeszewski (Staedion) op, die zijn maximale bestuurstermijn erop heeft zitten. Mohamed Baba gelooft sterk in de kracht van het platform: "Als woningcorporaties zullen we creatiever moeten zijn en meer moeten samenwerken met elkaar, de markt en gemeenten. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en vragen om verbinding en innovatief handelen. Zo kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de woningbouwproductie en ongedeelde steden."

Op 1 maart jl. is Mohamed Baba aangetreden als bestuursvoorzitter van woningcorporatie Haag Wonen. Daarvoor was hij directeur van Woonbron Delft, alsmede tijdelijk lid van de Raad van Bestuur van Woonbron. Sinds twee jaar is Mohamed ook voorzitter van het samenwerkingsverband Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Daarnaast vervult hij enkele maatschappelijke nevenfuncties.

Willem Krzeszewski trad in 2014 toe tot het DB van De Vernieuwde Stad. In de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een echte verbinder binnen het platform. Al sinds 2010 beheerde hij de portefeuilles Investeren en Stedelijke Vernieuwing. Onder zijn leiding kwam de jaarlijkse investeringsmonitor tot stand, waarmee inzichtelijk werd gemaakt hoeveel de corporaties van DVS elk jaar investeren in vastgoed. Ook versterkte hij de aandacht voor met name gebiedsontwikkeling, waarbij de ‘harde kant’ van investeren gekoppeld werd aan de ‘zachte kant’ van leefbaarheidsinitiatieven. Het DB is hem dankbaar voor zijn belangrijke rol binnen De Vernieuwde Stad.