Marike Bezema nieuwe directeur Kennispark Twente

Marike Bezema is door de Raad van Toezicht van de Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark benoemd als nieuwe directeur van Kennispark Twente.

De gebiedsorganisatie werkte de afgelopen Jaren aan de randvoorwaarden voor de fysieke gebiedsontwikkeling. Naast het toevoegen van een nieuw innovatiedistrict en de transformatie van het bestaande gebied, zet de organisatie in op het versterken van het profiel en de samenwerking. Bezema: “Mijn ambitie is om van Kennispark een zichtbare Twentse broedplaats van innovaties te maken. Het ondernemerschap, de unieke kennispositie en de professionals gevenTwente een bijzondere plek die bijdraagt aan onze maatschappelijke uitdagingen.”

Bezema is lid van de Raad van Commissarissen van Twente Milieu en van FC Twente en was voorzitter Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Oost-Nederland. De afgelopen jaren heeft ze onder andere gewerkt bij Waterschap Regge en Dinkel, Omgevingsdienst Twente, adviesbureau BMC, Waterschap Drents Overijsselse Delta en als kwartiermaker Mobiliteitsteam Arbeidsmarkt Twente.