Komst vijfde dorp Zuidplas stap dichterbij

De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas heeft het eerste bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld. Met dit besluit komt de realisatie van het nieuwste dorp van Nederland weer een stap dichterbij.

Het nieuwe, vijfde dorp in de gemeente Zuidplas moet plaats bieden aan 8.000 woningen, twee bedrijventerreinen, commerciële- en maatschappelijke ruimtes en landschappen. Zuidplas bestaat sinds 2010 uit de plaatsen Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle.

Burgemeester van Zuidplas Han Weber: “De gemeenteraad heeft met dit besluit een duidelijk planologisch kader gesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied. Het komen tot besluitvorming was een intensief proces. De gemeenteraad heeft een enorme hoeveelheid informatie verwerkt, om zo uiteindelijk tot een goed onderbouwde afweging te komen. Deze gemeenteraad heeft daarmee een belangrijk stuk van de geschiedenis van Zuidplas geschreven”.

Tweede bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt binnenkort voor een periode van zes weken ter inzage voor hoger beroep bij de Raad van State. Als er geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na de ter inzage termijn onherroepelijk. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, start de volgende fase van de ontwikkeling, waarin onder andere het stedenbouwkundigplan voor fase 1a wordt behandeld en de Nota van Uitgangspunten en de grondexploitatie worden herijkt.

Op dit moment wordt een tweede bestemmingsplan voor de ontwikkeling voorbereid. Dit heeft betrekking op de gebieden Groene Schakel, Groene Waterparel en het kassengebied en garandeert dat het huidige landschappelijke én dorpse karakter van het gebied behouden blijft.