Het is twee voor twaalf

Het is twee voor twaalf op de Doom’s Day Clock. Deze klok, die wordt bijgesteld door internationale wetenschappers, vertaalt alle informatie over de staat waarin onze wereld verkeert en berekent de kans op een ‘man made global catastrophe’.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 3, 27 maart 2020

Waarom is de situatie zo nijpend? Het antwoord laat zich raden: de klimaatverandering openbaart zich inmiddels in allerlei vormen om ons heen. Elke belegger moet onder ogen zien dat beleggen zonder toekomst niet echt rendabel is. Ook Blackrock – het grootste beleggingsfonds ter wereld – gaat klimaatrisico centraal stellen in zijn beleggingsselectie. Zij eisen nu volledige klimaatransparantie van de bedrijven waarin zij beleggen, en anders beleggen ze er gewoon niet in. Hoe zit dit dan met vastgoed?
Vastgoed is verantwoordelijk voor ruim 40% van alle CO2-uitstoot. Er zijn weliswaar internationale afspraken gemaakt in Kyoto, Kopenhagen en Parijs, maar we moeten zelf én samen aan de slag om het besluit van de wereldleiders uit te voeren. En dat blijkt lastig, heel lastig. Daarom is het tijd dat ook in de vastgoedmarkt pro-actief werk wordt gemaakt van klimaattransparantie.
Twee jaar geleden sloten de onderzoekers van het Tias VastgoedLab zich aan bij een internationaal onderzoeksteam dat in opdracht van de Europese Commissie werk is gaan maken van klimaattransparantie in vastgoed. Samen ontwikkelden zij de Carbon Risk Real Estate Monitor, waarmee vastgoedbeleggers, -banken en gebruikers gratis en simpel kunnen achterhalen hoe duurzaam hun vastgoedobjecten en -portefeuilles zijn. Ze berekenen bovendien hoe groot het klimaatrisico is voor het vastgoed van een bedrijf en wat dat bedrijf hier zelf de komende jaren aan kan doen. Het is twee voor twaalf, maar nog niet te laat.

www.tias.nl