Hans Coppus nieuwe directeur OML

Met ingang van 1 mei is Hans Coppus benoemd tot statutair directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML).

De aandeelhouders van OML hebben hun vertrouwen uitgesproken in Hans Coppus en verwachten dat hij OML de komende jaren op koers houdt en de relaties met samenwerkingspartners verder aanhaalt.

Samen met de medewerkers van OML gaat de nieuwe directeur invulling geven aan de activiteiten gericht op de (her)ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen in Midden-Limburg. De organisatie wordt bijgestaan door een driehoofdige Raad van Commissarissen die op afstand toezicht houdt. Per 1 mei 2020 bestaat die Raad van Commissarissen uit Leo Urlings, Rob Huppertz en Cock Aquarius.

Hans Coppus heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van gebiedsontwikkeling bij diverse bedrijven. Daarnaast bekleedt hij enkele nevenfuncties zoals de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van L1 en lid Raad van Toezicht van Cohesie.