Corporaties en ontwikkelaars bundelen krachten voor woningbouwversnelling

Neprom en Aedes hebben samen zes leidende principes voor efficiëntere samenwerking opgesteld.

Slimmer, beter en professioneler samenwerken. Dat is het doel van corporaties en ontwikkelaars om de woningbouwproductie te versnellen en de woningcrisis aan te pakken. Neprom en Aedes hebben hiervoor samen met ontwikkelaars en corporaties het manifest  'Leidende principes voor samenwerking' geschreven. Dit manifest legt de gedeelde waarden vast en beschrijft hoe kernprincipes kunnen bijdragen aan een efficiëntere en effectievere samenwerking.

De Leidende principes voor samenwerking vormen het fundament voor een succesvol partnerschap. Hiervoor zijn zes kernprincipes gedefinieerd: de opgave centraal stellen, inzetten op vertrouwen en het kennen van elkaar, 30% sociaal als uitgangspunt in het gebied, een gezamenlijk gebiedsbod uitbrengen bij de gemeenten, het opstellen van duidelijke contracten en transparant samenwerken door inzicht te bieden in elkaars rekenmethodieken.

Strategische verbanden

De afgelopen tijd zijn er steeds meer strategische verbanden tussen corporaties, gemeenten en ontwikkelaars ontstaan. In de regio wordt meer en meer gezamenlijk opgetrokken om gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. Aedes-directeur Willem de Vreeze: “Woningbouw, duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij speerpunten. Door te werken aan teambuilding, financiële transparantie en gezamenlijke strategieën versnelt de realisatie van nieuwe woningbouwprojecten. De samenwerking tussen de corporaties en ontwikkelaars was een paar jaar geleden nog geen vanzelfsprekendheid. Maar de regionale voorbeelden laten zien dat slimmer en beter samen werken vruchten afwerpt. Met dit manifest willen we deze vorm van samenwerken in het hele land stimuleren."

Andere taal

Door de krachten te bundelen, kunnen corporaties en ontwikkelaars niet alleen de woningbouwproductie versnellen, maar ook bijdragen de ontwikkeling van een toekomstbestendig Nederland, zegt Fahid Minhas, directeur van Neprom.

“Overheden, ontwikkelaars en corporaties spreken vaak nog een andere taal en begrijpen elkaars belang en bedrijfsvoering onvoldoende. Door gezamenlijk opgaven te definiëren in de verschillende segmenten -sociaal, midden, en vrije sector- kunnen we helderheid scheppen over wat nodig is om deze uitdaging aan te gaan. Samen bepalen we ieders rol en bespreken we wat we van andere partijen nodig hebben om succesvol te zijn. Ontwikkelaars en corporaties zetten door deze samenwerking alvast een eerste stap."

Laatste nieuws

Evenementen