Corona verandert niets, maar versnelt trends

Trends zetten versneld door. Vastgoed wordt een dienst. Mobiliteit is onderdeel vastgoed. Openbare ruimte moet beter benut worden. Wonen op afstand wordt aantrekkelijker. Dat waren enkele stellingen die tijdens het RICS Webinar Triple R of Covid-19 werden geponeerd.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 7, 17 juli 2020

Corona veroorzaakt geen verandering in het vastgoed, maar wel versnelling. Trends zetten versneld door, zoals de trends naar online, duurzaamheid en wendbaarheid in het vastgoed. Die wendbaarheid is nodig, omdat ook vastgoed een dienst wordt. Zo werd Ahoy een tijdelijk ziekenhuis en worden parkeergarages corona-wasstraten. Volgens Hans op ’t Veld (PGGM) gaat reizen meer tijd kosten, maar wordt het wel prettiger.

Mobiliteit is voor Anneke de Vries (NS) een onderdeel van vastgoed. Stations worden volgens haar woonkamers voor de reizigers, maar ook mobiliteithubs. Voor die functie moeten de stations wel meer ruimte krijgen. Die ruimte kan het spoor overigens ook weer teruggeven, door boven de sporen een dek aan te leggen dat voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Als voorbeeld noemde zij de parkachtige aanleg van de High Line in New York.

De trends was om kleine woningen te bouwen, omdat huizen steeds duurder, maar die trend is niet houdbaar. Mensen hebben meer persoonlijke ruimte nodig, zowel binnen als buitenshuis, mede doordat het hybride werken blijft. Daarom pleit Jaap Gillis (Schiphol Area Development Corporation) ervoor om extra te letten op onbenutte plekjes in de openbare ruimte en die te gebruiken voor groen, horizontaal én verticaal.

Die openbare ruimte wordt anders gebruikt. Bas Govers (Goudappel Coffeng) signaleert dat de fiets in alle Europese steden definitief terug is. Dat de auto de hoofdgebruiker is van de openbare ruimte, is niet langer vanzelfsprekend. En mensen waarderen hun eigen woonomgeving meer. Dus is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen zich laten opfokken in kleine appartementjes. Volgens Govers wordt het aantrekkelijker op afstand van het werk te wonen, mét een goede treinverbinding.