Capelle heeft meeste zicht op energielabels kantoren

Voor eindgebruikers van kantoren is het verplichte energielabel C een extra factor om rekening mee te houden bij de keuze van een nieuwe werklocatie. De meeste gemeenten en aanbieders van kantoorruimten hebben hun zaakjes nog niet op orde.

In nauwe samenwerking met AI-dataplatform Clappform onderzocht PropertyNL hoe de kantorenvoorraad er in de diverse Nederlandse gemeenten bij staat als wordt gekeken naar de aanwezige energielabels. PropertyNL neemt de stand van zaken bij de certificering mee bij de vernieuwing van haar platform voor bedrijfshuisvesting Vestigingslocaties. Behalve kenmerken als het inwoneraantal, de werkgelegenheid en het aantal transacties voor bedrijfsruimten kunnen ondernemers nu ook de beschikbaarheid van panden met een goed energielabel laten meewegen.

Weinig labels afgegeven

Een bekend gegeven dat ook uit dit onderzoek naar energielabels naar voren komt: gebouweigenaren zijn in ruime meerderheid nog niet klaar voor de labelplicht per 1 januari 2023. Bij de meeste gemeenten is slechts voor ongeveer een derde van de kantoren een energielabel afgegeven.

Gemeenten met meer zicht 

Witte raven onder de gemeenten zijn er ook. In Capelle aan de IJssel is voor 52% van de kantoren duidelijk wat het energielabel is. Wellicht dat dit ruimere inzicht ook samenhangt met de duidelijke koers van deze gemeente om de kantorenvoorraad te vernieuwen en deel te herbestemmen tot broodnodige woningen, onder meer op bedrijventerrein Rivium. Ook Ridderkerk (50%), Roosendaal (49%) en Amstelveen (47%) kunnen een completer beeld van de energielabels voor de kantoren in hun gemeente leveren.

Van de vier grote steden heeft Rotterdam het meeste zicht op de certificering van kantoren: 42% heeft een energielabel. In Utrecht is dit 36% en in Amsterdam en Den Haag 35%.

Grootste aanbod in hoofdstad

De kans dat je op zoek naar een Paris Proof-kantoor -minimaal label C- slaagt is Amsterdam het hoogst als wordt gekeken naar de combinatie van aanbod en kwaliteit.  Weliswaar ligt het indexcijfer voor de gemiddeld verstrekte labels in Utrecht nog net iets hoger, maar als ook gerekend wordt met de panden waarbij een label ontbreekt en waarvoor we in ons onderzoek het slechtste label G aanhouden, scoort de Domstad net iets slechter dan de hoofdstad. Van de vier grote steden staat in Rotterdam in de combinatie aanbod/kwaliteit op 3. Op basis van de bekende labels haalt ook de Maasstad een C. Den Haag (4) scoort wat dat betreft nog een onvoldoende, met een label D als gemiddelde beoordeling.

Perifere gemeenten

De slechtst scorende gemeenten liggen veelal in de uitersten van ons land: Groningen, Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen komen gemiddeld niet hoger dan een D, al profiteert Groningen als vestigingslocatie nog wel van het gegeven dat er een behoorlijke hoeveelheid kantoren is waaruit gekozen kan worden. Ook gemeenten als Hilversum, Zeist, Zaanstad en Gooise Meren hebben een flinke exercitie te gaan om het label voor 1 januari 2023 op te krikken van D naar minimaal C.

Lees vanaf 26 februari 2022 het hele verhaal in PropertyNL 2.