Brabant subsidieert collectieve woonvormen

De provincie Noord-Brabant stelt ruim 5 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor betaalbare en duurzame collectieve woningbouwprojecten en sociale ondernemingen die bouwen voor bijzondere doelgroepen. De regeling is een van de ondersteunende maatregelen van de provincie om tempo te houden in de woningbouw.

 

De regeling bestaat uit subsidies in de vorm van giften voor de initiatief- en haalbaarheidsfase en renteloze leningen voor de ontwikkelfase. De regeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de woningen. Belangrijke voorwaarden voor een renteloze lening zijn bijvoorbeeld de haalbaarheid van het plan, en een verklaring van de gemeente dat medewerking zal worden verleend aan de realisering van het woningbouwproject op de beoogde locatie.

Tiny houses en hofjes

Het kan gaan om initiatieven voor nieuwbouw, maar ook kleinschalige transformaties, zoals de ombouw van bestaand vastgoed of het slopen van oude panden om te vervangen door nieuwbouw. Bij collectieve woonvormen gaat bijvoorbeeld om starters die een project met tiny houses willen beginnen, of een bestaand pand willen ombouwen tot woonruimten, senioren en ouderen die (met gezinnen en jongeren) in een hofje willen wonen of een  sociale ondernemer die een wooncollectief voor een bijzondere doelgroep wil realiseren.

Brabant heeft behoefte aan zo’n 14.000 woningen per jaar. Het gaat daarbij niet alleen om aantallen maar ook vorm en kwaliteit en waar behoefte aan is. Steeds meer mensen willen volgens de provincie meer in een gemeenschappelijk verband wonen en leven.

Derde bouwstroom

Gedeputeerde Erik Ronnes CDA: 'Met deze regeling geven we collectieve wooninitiatieven een steun in de rug. De voorfinanciering van hun plannen blijkt nogal eens een hindernis in het proces naar praktische uitvoering, vandaar deze regeling. Naast projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn deze collectieve initiatieven de zogenoemde derde bouwstroom, en wat mij betreft krijgt deze een duidelijkere plek in de lokale en regionale woningbouwprogrammering van gemeenten.'

Een voorbeeld van een bestaande Brabantse collectieve woonvorm is het CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in de nieuwe wijk Bouverijen in Teteringen, gemeente Breda, specifiek voor starters en met extra oog voor duurzaamheid. 

Doe mee aan onze verkiezingspolls

15 maart zijn er verkiezingen voor de provincie. PropertyNL is benieuwd naar wat u vindt van belangrijke isssues in uw provincies. Stem u mee?

Is het een taak van de provincie om te sturen op betaalbare woningen?

Is er ruimte voor nieuwe datacentra in Flevoland?