Bewoners en bedrijven Leiden warmen zich straks op aan haven Rotterdam

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben groen licht gegeven voor een warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden. Met deze leiding van WarmtelinQ worden straks woningen en bedrijven verwarmd door restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Tussen Vlaardingen en Leiden komt een ondergrondse warmtetransportleiding te liggen van WarmtelinQ. De route van die pijpleiding ligt door verschillende gemeentes en is erg belangrijk voor het verduurzamen van Zuid-Holland. Met het besluit kan ook het laatste deel, tussen Rijswijk en Leiden, worden aangelegd.

120.000 woningen

Gedeputeerde Anne Koning is blij met het bereikte besluit: 'Dit is heel goed nieuws voor mens en klimaat. Met dit tracé kunnen over een paar jaar 120.000 woningen in Zuid-Holland duurzaam worden verwarmd.'

Overtollige warmte

WarmtelinQ legt een warmtetransportnetwerk aan in Zuid-Holland waarmee overtollige warmte uit de Rotterdamse haven kan worden hergebruikt. Op verschillende plekken zijn aftakkingen van de leiding gemaakt en kunnen warmtenetten worden aangesloten. Zo kan een groot deel van Zuid-Holland profiteren van de energie van de Rotterdamse haven.

Voor de Leidse regio is energieleverancier Vattenfall verantwoordelijk een station waarmee de warmte van WarmtelinQ kan worden overgezet naar woningen en bedrijven. De aanleg van tracé Rijswijk-Leiden start in 2025 en wordt naar verwachting eind 2027 in gebruik genomen.

Laatste nieuws

Evenementen