Amsterdam gaat tekort aan bedrijfsruimten te lijf

De leegstand op de Amsterdamse bedrijfsruimtemarkt is met 2% historisch laag, zo blijkt uit de jaarlijkse Monitor Bedrijfsruimte 2023 van de gemeente Amsterdam. Met name in Amsterdam Noord, waar vier bedrijventerreinen gelijktijdig veranderen naar woon-werkwijken, stijgen de huurprijzen en neemt het tekort aan beschikbare bedrijfsruimtes toe.

Ondernemers die door herontwikkelingen op zoek moeten naar een nieuwe plek komen hierdoor in de knel. De gemeente Amsterdam wil vooral de maakindustrie, stadslogistiek en stadsverzorgende bedrijven zoals autogarages, aannemers en schoonmaakbedrijven meer kansen bieden op een nieuwe plek voor hun bedrijf.

Voor het creëren van betaalbare bedrijfsruimtes vraagt de gemeente de markt om een werkcorporatie op te richten. Uit onderzoek blijkt interesse om met een private organisatie zonder winstoogmerk bedrijfsruimtes te verhuren aan stadsverzorgende bedrijven. Daarbij kan het gaan om bestaande ruimtes of nieuw te ontwikkelen ruimtes. De werkcorporatie kan grote vloeroppervlaktes huren en in delen verhuren. De gemeente nodigt komend jaar marktpartijen uit om te starten als werkcorporatie. Om hen op weg te helpen met de organisatie, stelt de gemeente een eenmalige subsidie van maximaal € 500.000 beschikbaar.

Gestapelde bedrijfsgebouwen

Een andere manier om het aanbod van bedrijfsruimtes te vergroten, is het beter benutten van bedrijventerreinen. De gemeente nodigt daarom marktpartijen uit om plannen te maken voor gestapelde bedrijfshuisvesting voor stadsverzorgende bedrijven. Als voorbeeld geldt de Makerstoren op Sloterdijk dat eind dit jaar start met de bouw. Om dit soort gestapelde bedrijfsgebouwen op meer plekken mogelijk te maken, kunnen marktpartijen zich inschrijven op specifieke bouwkavels. De gemeente bereidt de eerste tender voor in de Buiksloterham.

Transformatiecoördinator

Om ondernemers in transformatiegebieden te helpen, stelt de gemeente een transformatiecoördinator aan. Deze coördinator brengt op basis van gesprekken met ondernemers in kaart wat de grootste knelpunten zijn en probeert deze op te lossen. Ook wordt ingezet op voorlichting aan ondernemers in transformatiegebieden over de mogelijke gevolgen van herontwikkeling voor hun bedrijfsvoering, zodat ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden.

Lastig bedrijven te huisvesten

De herhuisvestingsproblematiek van bedrijven vindt zijn oorsprong in de wooncrisis en het bouwen in Amsterdam Noord. In het stadsdeel veranderen de bedrijventerreinen Klaprozenbuurt, Buiksloterham, NDSM en Hamerkwartier naar gemengde woon-werkwijken. Ook in andere delen van de stad vinden vergelijkbare veranderingen plaats. Hoewel in deze gemengde wijken ook is bepaald dat bedrijvigheid een plek moet krijgen, is het lastig bedrijven te huisvesten. Er is nog weinig  beschikbare bedrijfsruimte, waardoor bedrijven moeilijk tijdelijk of permanent ergens anders terecht kunnen.

De Amsterdamse Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken): “Iedereen heeft weleens een loodgieter of autogarage nodig. Daarvoor blijft altijd ruimte nodig in de stad, juist ook in nieuwe buurten zoals in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Tegelijkertijd is de ruimte schaars en zoeken we samen met de markt hoe we betaalbare ruimte kunnen behouden voor bijvoorbeeld een garage en elektricien in de buurt.”