Amsterdam gaat 2000 woningen voor ouderen bouwen

Binnen vijf jaar moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe woningen voor ouderen bijkomen. Het gaat om complexen van clusterwoningen, waarin 55-plussers hun eigen appartement hebben.

Woensdag tekenden op initiatief van wethouder Laurens Ivens, een aantal woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en woongemeenschappen een intentieverklaring. Daarin spreken zij het voornemen uit om de komende jaren 2000 ouderenwoningen in de stad te bouwen, waarvan de helft sociale huur. De gemeente heeft nu tien locaties op het oog voor deze complexen van clusterwoningen. Ivens zegt in het Parool dat de gemeente bij de gronduitgifte niet naar de hoogste bieding zal kijken, maar naar het beste plan.

Het aantal 65-plussers in Amsterdam stijgt snel. Waren dat er vorig jaar nog 108.000, naar verwachting zullen het er in 2030 al 150.000 zijn. Door ouderenwoningen te clusteren kunnen mensen niet alleen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, maar kan er indien nodig ook makkelijker 24-uurszorg aan huis worden geleverd. Ivens noemt het een ‘seniorenhofje nieuwe stijl of verzorgingshuis nieuwe stijl, dat het gat van de ontbrekende verzorgingshuizen kan opvullen.’ 

De clusterwoningen zijn bedoeld voor 55-plussers die al een woning in Amsterdam hebben. Een jonge ondergrens, maar het idee daarachter is dat vitale bewoners hun meer kwetsbare buren zullen helpen in de toekomst. Daarbij wordt er gekeken of zo’n woongroep met een gemeenschappelijke ruimte ook een eigen identiteit kan krijgen, bijvoorbeeld met mensen met eenzelfde culturele achtergrond.