Altera sluit zich aan bij UN Global Compact

Altera heeft zich aangesloten bij UN Global Compact, om invulling te  geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen.

Altera hefet zich al eerder zich aangesloten bij de UN Principles for Responsible Investments en UN Sustainable Development Goals. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid betekent ook invulling geven aan mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Altera gaat hier jaarlijks via zijn jaarverslag en website over rapporteren.

Het wereldwijde initiatief voor duurzaam ondernemen UN Global Compact is in 2000 opgericht. In totaal hebben 10.435 bedrijven uit 166 landen zich hierbij aangesloten. Het is – samen met de Unep Finance Initiative – oprichter van de UN Principles for Responsible Investment en ondersteunt bedrijven met het bijdragen aan de UN Sustainable Development Goals. Het is een op principes gebaseerd raamwerk voor bedrijven, met tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Het heeft als doel om bedrijven over de hele wereld aan te moedigen een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en te rapporteren over de uitvoering ervan.