Haagse zucht van verlichting: '100% integraal ontwikkelen onhaalbaar'

De Raad van State heeft een streep gezet door de bezwaren van omwonenden tegen de bouw van 221 woningen in de Haagse wijk Bezuidenhout. Volgens de raad hoeft de gemeente bij gebiedsontwikkelingen niet op voorhand met alle voorzieningen rekening te houden. 

De gemeente Den Haag zal opgelucht ademhalen over uitspraak van de Raad van State, gelet op de woningnood die ook in de Hofstad behoorlijk oploopt. Dat laatst was geen beletsel voor bewoners van wijk Bezuidenhout om bezwaar aan te tekenen tegen een bouwplan van 221 woningen aan de Laan van NOI 123-127. Het gaat om de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw Batavia. De omwonenenden hekelen de de komst van steeds meer woningen waar volgens hen onvoldoende voorzieningen als scholen, speeltuinen en huisartsen tegenover zouden staan.

Speelplaats geen eerste levensbehoefte

De Raad van State  geeft echter groen licht voor het bouwplan. De rechtbank geeft aan dat wat betreft de Leefbaarheid Effect Rapportages het college volgens de rechtbank onbestreden heeft toegelicht dat deze niet als toetsingskader gelden voor de toelaatbaarheid van een individueel bouwproject als hier aan de ord. Dat geldt ook voor de zogeheten Haagse referentienormen. De door de verweerder genoemde speelplaatsen, openbaar groen en basisscholen kunnen in ieder geval niet tot de eerste levensbehoeften worden gerekend, geeft de rechter aan.

In een reactie op LinkedIn stelt Paul Kersten, adviseur maatschappelijk vastgoed bij de gemeente Den Haag: 'Het is van groot belang dat er aandacht is voor voldoende voorzieningen en groen bij gebiedsontwikkeling. Daar zet het college van de gemeente Den Haag zich hard voor in met in coalitie-akkoord ook uitbreiding van de middelen op dit vlak en realisatie van voldoende voorzieningen. Echter integraal is fataal. Als elke ontwikkeling 100% moet voldoen aan normen en ambities, die bedoeld zijn als richtlijn en streven aan de voorkant krijg je geen ontwikkeling voor elkaar.' 

Geen tekort aan basisscholen

Hij geeft aan dat Den Haag wel inzet op realisatie van deze voorzieningen, maar niet door tot het bot te juridificeren. 'Bijzondere aan de zaak is overigens dat uit leerlingprognoses en Integraal Huisvestingsplannen blijkt dat er geen tekort aan basisscholen is en ook groen en speelplaatsen voldoen aan de richtlijnen.'