Vastgoed nog even te lastig voor Solvency II

Eiopa, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, zal in 2020 de Solvency II-richtlijn herzien. Inmiddels ligt er een ontwerpadvies, maar over de solvabiliteitskapitaalvereisten van vastgoed durft Eiopa zich nog niet uit te spreken.

In het 878 tellende rapport is het hoofdstuk Vastgoedrisico's terug te vinden op pagina's 366 tot 370. Momenteel ligt de SCR (solvabiliteitskapitaalvereiste) op 25%.

Eiopa, die de Europese Commissie een advies over de herziening van Solvency II moet geven aan de Europese Commissie, zegt dat het niet tot een goed advies kan komen op dit onderwerp. Reden is dat de data op dit vlak schaars is en dat de analyses nog lopen.

Inrev, de vereniging van Europese investeerders voor niet-genoteerd vastgoed, is tevreden over de handelswijze van Eiopa. Op zich had de organisatie gehoopt dat er een uitspraak was geweest, maar begrip voor het nog niet komen tot een standaardmodel SCR is er wel. Jeff Rupp, directeur Public Relations Inrev: 'We zijn blij dat Eiopa heeft erkend dat de data ontoereikend zijn omdat ze voornamelijk afkomstig zijn uit één land, namelijk het VK. Dat schetst een onnauwkeurig beeld voor het bredere Europese vastgoed. Daarom zijn we blij dat Eiopa tijd neemt voor verdere analyse.'

Inrev zegt verder te blijven werken met Eiopa, met de Europese Commissie, met nationale vastgoedorganisaties en -regulators in heel Europa om Eiopa in staat te stellen tot het beste advies te kunnen komen.