238 woningen in herontwikkelde wijk in Schiedam

Van Wijnen herontwikkelt samen met Echo Urban Design een vervallen wijk in Schiedam naar een inclusieve woonwijk met een mix van woningen.

In de afgelopen maanden heeft Echo Urban Design uit Rotterdam in opdracht van ontwikkelaar Van Wijnen gewerkt aan een plan om een anonieme en vervallen wijk in Schiedam weer aangenaam en levendig te maken. Parkbuurt is nu een wederopbouwbuurt aan de rand van de stad met sociale huurappartementen en groot groen.

Ondanks de verdichtingsvraag en de beperkte ruimte, de ligging in wederopbouwgebied en het hoge percentage aan sociale huurwoningen krijgt de wijk een compleet woonprogramma met nul-op-de-meter woningen met een mix van koop, sociale huur, appartementen en grondgebonden woningen.

Het plan is een weerklank op de behoeftes van de bewoners en biedt meer sociale cohesie, een veilig gevoel, leefbaarheid en meer groen in de wijk. Daarnaast is het een plan dat zich voegt in de grote en doorlopende structuren van de stedenbouwkundige opzet van de wederopbouw.

Het woonprogramma bestaat uit 238 woningen, waarvan 60% sociaal en 40% vrije sector. Er komen 119 grondgebonden eengezinswoningen en 119 appartementen. De start bouw is gepland in het voorjaar van 2021 en de oplevering in het voorjaar van 2022. Corporatie Woonplus neemt een deel van de woningen af. De woningen zijn ontworpen door Venster Architecten.