20 voetbalvelden groene waterstof in Europoort

Energiebedrijf Eneco heeft de vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van de ‘Eneco Electrolyzer’, een fabriek voor de productie van groene waterstof in de Europoort in Rotterdam. De fabriek wordt 20 voetbalvelden groot (ca. 135.000 m2) en moet de Rotterdamse haven van duurzame brandstof gaan voorzien. 

De fabriek moet worden gerealiseerd aan de Marktweg in Europoort, tegen de Maasvlakte aan. De Electrolyzer wordt de buurman van de Enecogen, een gasgestookte hoogrendementsenergiecentrale aan de Markweg 194.  Met die centrale kan bepaalde infrastructuur gedeeld worden, wat tot voordelen leidt. De waterstoffabriek krijgt uiteindelijk een vermogen van 800 Megawatt. Daarmee wordt jaarlijks tot 80 kiloton waterstof geproduceerd, afhankelijk van de hoeveelheid groene stroom die beschikbaar is en de vraag naar groene waterstof uit de industrie.

Hiermee wil Eneco, dat hiervoor in de joint venture Eneco Diamond Hydrogen samenwerkt met moederbedrijf Mitsubishi, industriële klanten helpen hun processen en producten te verduurzamen. Groene waterstof wordt namelijk geproduceerd met duurzame stroom. Een waterstoffabriek of electrolyzer gebruikt elektriciteit om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De Eneco Electrolyzer zal hiervoor groene stroom gebruiken uit zonne- en windparken. Die schoon geproduceerde waterstof gaat als eerste naar de industrie, die op dit moment nog fossiel aardgas gebruikt om waterstof te maken. Ook kan waterstof op den duur aardgas vervangen als brandstof in de industrie en elektriciteitssector en een rol spelen in flexibele elektriciteitsproductie.

Eneco is niet de eerste partij die een grote investering doet in fabricage van waterstof in de Rotterdamse haven. Vorig jaar maakte Shell eenzelfde besluit bekend voor een fabriek op de Maasvlakte; die moet het productieproces van de eigen raffinaderijen elders in haven verduurzamen. 

Door de vergunningsaanvraag nu te doen verwacht Eneco in de komende jaren toe te kunnen werken naar de bouw van de Eneco Electrolyzer. Die moet vanaf 2026 kunnen plaatsvinden en de ingebruikname van waterstoffabriek staat momenteel gepland voor 2029.