Gemeente Nieuwkoop, Timpaan en Latei realiseren 71 woningen

De gemeente Nieuwkoop en vastgoedontwikkelaars Timpaan en Latei hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van 71 woningen, verdeeld over twee locaties.

De eerste locatie ligt aan de Nieuwveenseweg 25 te Nieuwkoop, waar maximaal 11 koopwoningen worden gerealiseerd. De tweede locatie betreft 60 woningen, met zowel huur- als koopwoningen, in het plangebied Buytewech-Noord in Nieuwkoop.

Timpaan en Latei hebben zich voor deze projecten gebundeld in Ontwikkelcombinatie Timpaan – Latei. Wethouder Ines de Ridder van de Gemeente Nieuwkoop, Ingeborg de Jong, directeur van Timpaan en Ard de Jong, directeur van Latei, tekenden de twee anterieure overeenkomsten op woensdag 1 februari in het gemeentehuis van Nieuwkoop.

Timpaan en Latei gaan de plannen nu verder uitwerken en er wordt een ontwerp gemaakt voor het openbare gebied. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan bestaande landschappelijke structuren en het vormen van nieuwe buurtjes. Daarnaast zal water(beheer) een belangrijk onderdeel uitmaken van de plannen, om klimaatverandering het hoofd te bieden.

De woningen in Buytewech-Noord worden ontwikkeld samen met de potentiële bewoners. Door middel van een enquête en workshops worden de woonwensen in kaart gebracht, waarbij onderwerpen als duurzaamheid en natuurinclusief bouwen aan bod komen. De sociale huurwoningen worden samen met een woningcorporatie ontwikkeld.